Anna Breman, chefsekonom, Swedbank.
Publicerat 19 oktober, 2016

Populism – ett hot mot handel, jobb och tillväxt

Varför växer sig populismen stark nu och hur påverkar det den ekonomiska politiken? Anna Breman, chefsekonom på Swedbank, menar att beslutsfattarna måste ta ta framväxten av de populistiska strömmarna på allvar och agera därefter.

När Bruce Springsteen var gäst i tv-programmet Skavlan nyligen pratade han om Donald Trump. ”He has simple answers to this very, very complex problem” sa Springsteen om presidentkandidaten. Springsteen pratade om hur människor i USA som kämpar och försöker få det att gå ihop är mottagliga för enkla lösningar när verkligheten är komplicerad.

[ Annons ]

Det är inte bara i det amerikanska valet vi ser att många lyssnar till budskap som innehåller enkla lösningar på komplexa problem, ett tecken på framväxande populistiska strömningar. Nästa år hålls det viktiga val i Nederländerna, Frankrike och Tyskland som kommer att påverka förutsättningarna för handel, jobb och tillväxt. Varför växer sig då populismen stark nu och hur påverkar det den ekonomiska politiken?

Ekonomiska faktorer? Ja, absolut men det är inte enda förklaringen. Det är rimligt att anta att sociala värderingar, rädsla för invandring och sämre ekonomi alla spelar en roll i att underblåsa dessa rörelser. När konjunkturerna är sämre tenderar människor att längta efter en återgång till gamla tider för att söka tröst i en turbulent värld.

Den globala ekonomiska nedgången som följde på finanskrisen är den värsta i västvärlden sedan 1930-talet och de ekonomiska konsekvenserna har varit mycket värre än de flesta bedömare förusåg. Många grupper har halkat efter både i relativ och absolut bemärkelse. I USA har reallöneökningen stått stilla sedan krisen och medianlönerna har gjort det sedan långt innan krisen.
I Storbritannien har reallönerna sjunkit.

I kölvattnet av krisen kommer förstås de populistiska strömningarna, UKIP:s inflytande i Storbritannien är ett exempel. Uppgången för partiet var en viktig faktor för att Brexit-omröstningen kom till. Ett annat exempel är Hillary Clintons protektionistiska retorik i USA, som sannolikt inte skulle ha haft en så framträdande roll i det amerikanska presidentvalet om inte Bernie Sanders och Donald Trump hade gått starkt framåt.

Europa lider av svag ekonomisk tillväxt och bristen på reformer dämpar utsikterna

I Europa ser vi att populistiska strömningar gör det svårt att driva igenom nödvändiga men impopulära reformer. När missnöjespartier växer i opinionsundersökningar är det få sittande politiker som verkar vara beredda att genomföra reformer som kortsiktigt är smärtsamma, men som långsiktigt kan leda till en bättre utveckling. Europa lider av svag ekonomisk tillväxt och bristen på reformer dämpar utsikterna.

Listat

Höstbudget
Få satsningar på byggande i regeringens senaste budget.

Populism
Tema inför val i USA, Italien, Nederländerna, Frankrike och Tyskland.

Halloween
Pumpor, spöken och bus för alla barn.

Det finns få, om några, enkla lösningar på de komplicerade utmaningar som västländernas ekonomier står inför idag. Den låga tillväxten är delvis en konsekvens av finanskrisen. Men den är också ett resultat av underliggande strukturella utmaningar kopplade till en inbromsning i produktivitetstillväxten och till åldrande befolkningar.

Utan en bestående högre produktivitetstillväxt är det osannolikt att reallönerna kommer att öka särskilt mycket. Framväxten av populistiska strömningar är en påminnelse om hur viktigt det är att beslutsfattarna tar detta på allvar och agerar därefter. Som Bruce Springsteen sa i Skvalan: ”It’s a rich environment, unfortunately, for a demagogue”.

Anna Breman
chefsekonom Swedbank

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]