Publicerat 14 augusti, 2020

Polyplank rapporterar vändning till vinst under andra kvartalet

Polyplank redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en vändning till vinst.

Omsättningen steg 3,2 procent till 9,6 miljoner kronor (9,3).

Rörelseresultatet blev 0,6 miljoner kronor (-0,5), med en rörelsemarginal på 6,3 procent.

Resultatet före skatt var 0,3 miljoner kronor (-0,9).

Resultatet efter skatt blev 0,4 miljoner kronor (-0,8).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 1,0 miljoner kronor (-0,2).

Likvida medel uppgick till 0,4 miljoner kronor (0,4).

"Vi kan därmed glädjande konstatera att den ”omtalade turn-arounden” är gjord. Marknaden börjar efterfråga våra produkter allt mera och i spåren av coronapandemin så kommer man troligtvis att bli allt mera miljömedveten och därmed förhoppningsvis även göra mera inhemska köp", säger bolagets vd Cay Strandén i en kommentar.

Han säger också:

"Coronapandemins negativa effekter nådde oss i början av juni. Inte direkt hos oss och våra anställda utan i formen att kunderna blev mera återhållsamma och avvaktande. Man väljer att skjuta fram besluten. Vi märkte därför en sviktande orderingång under juni och fram till semesteruppehållet. Detta påverkade Q2 rapporten något negativt. Trots detta ligger orderingången i skrivande stund 29,2 procent eller 4,7 miljoner kronor högre än motsvarande tid 2019".

Cay Strandén säger att orderingången tog fart första veckan i augusti och att målet att nå positivt helårsresultat känns möjligt. "Första veckan i augusti var fortsatt semestervecka i Sverige men denna vecka (v 33) har det tagit ordentligt med fart igen på orderingången och vi har trots fortsatt coronapandemi stark tillit på ett positivt Q3 & Q4. Målet att få ett positivt helårsresultat känns möjligt."

I Norge har man en stark tillit att nå minst ett nollresultat i år.

Polyplank, MkrQ2-2020Q2-2019
Nettoomsättning9,69,3
Rörelseresultat0,6-0,5
Rörelsemarginal6,3%
Resultat före skatt0,3-0,9
Nettoresultat0,4-0,8
Kassaflöde från löpande verksamhet1,0-0,2
Likvida medel0,40,4

Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]