Publicerat 6 november, 2020

Polyplank minskar omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet

Polyplank redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Polyplank bedömer att framtidsutsikterna för bolaget är goda på grund av marknadspotentialen inom fastighetssektorn samt konkurrensfördelar hos bolaget jämfört med konkurrerande bolags råvaror.

"Trots fortsatt coronapandemi så kommer helåret 2020 att bli mycket bättre än helåret 2019 men tyvärr sämre än prognostiserat. Skulle coronapandemin ”släppa greppet” skulle högst antagligen orderingången öka kraftigt i och med hur mycket vi har ”i pipeline” som är klart för beslut", skriver vd:n Cay Strandén.

Omsättningen sjönk 9,7 procent till 6,5 miljoner kronor (7,2).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet före och efter skatt var -1,4 miljoner kronor (-1,1).

Resultat per aktie hamnade på 0 kronor (0).

Likvida medel uppgick till 0,4 miljoner kronor (0,2).

Polyplank, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Nettoomsättning6,57,2-9,7%
Rörelseresultat-1,2-0,7
Resultat före skatt-1,4-1,1
Nettoresultat-1,4-1,1
Resultat per aktie, kronor00
Likvida medel0,40,2100,0%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]