[ Annons ]

Jonas Nygren, kommunalråd i Sundbyberg och planchefen Charlotte Rickardsson utanför ett av projekten – ombyggnaden av Signalfabriken i centrum. Foto: Nixon Johansen Cáceres
Publicerat 4 mars, 2013

Politikerna ritade om kartan i Sumpan

Från en sunkig förstad till Stockholm med mest singlar har Sundbyberg tagit klivet upp till Sveriges tillväxtort nummer ett på vår lista. Mycket tack vare den politiska viljan under flera mandatperioder.

Singel i Sumpan var ett känt begrepp under det sena 1900-talet. Ensamstående personer, rätt många utanför arbetsmarknaden, hängde på Stockholmsförortens kinakrogar eller ölfik. Singlar ynglar som bekant sällan av sig och de som hittade en partner flyttade till radhus i Sollentuna eller Järfälla. I kommunhuset såg man oroligt hur befolkningen minskade samtidigt som övriga Stockholm ökade.

[ Annons ]

– I det läget bestämde vi oss för att vända trenden. Bygger vi inte så får vi inte in barnfamiljer och då får vi problem med en åldrande befolkning, berättar Helene Hellmark Knutsson (S), som var kommunalråd åren 2001-2010. Idag är hon landstingsråd i Stockholms län.

Och byggt har man gjort och kommer att fortsätta med. Ingen kommun i Sverige har ett så digert program framför sig som Sundbyberg. År 2026 kan där bo 63 500 personer, vilket blir en ökning med 50 procent från dagens befolkning på 41 000. Till stora delar på mark i Stora Ursvik där det ska byggas totalt 6 300 bostäder, idag är 630 byggda och bebodda.

I kommunhuset i Rissne är det Helenes efterträdade Jonas Nygren (S), som tagit över kommunalrådsstolen. Han kan konstatera att satsningen inte bara lett till fler bostäder utan även bättre ekonomi. Kommunalskatten har sänkts tre gånger och Sundbyberg har nu driftöverskott.
– I kostnadsutjämningssystemet gynnas kommuner med barn och vi ökar med två barn per dag. Med fler boende får vi även en effektivare förvaltning. Vi har haft skolor med 100 elever, som på landsbygden. Nu är vi på väg att nå  normalstorlek, säger Jonas Nygren förnöjt.

Sundbyberg förknippades tidigare med små hyresrätter. Politikerna ville få till fler bostadsrätter för att få in mer kapitalstarka grupper. Frågan var om efterfrågan fanns.
– Vi insåg tidigt Sundbybergs potential, säger Per Martin Eriksson, vd för Veidekke bostad som byggt i Sundbyberg i tio års tid. Sundbyberg har otroligt bra kommunikationer och dessutom en unik gammal stadskärna som det inte finns så många av i länet.

– Men allt detta hade inte tillkommit om det inte funnits någon politisk vilja från kommunen att växa, påpekar Per Martin Eriksson. Tyvärr finns det många exempel på andra kommuner som inte har den drivkraften.

Nu finns inte samma försiktighet hos bygg- och fastighetsbolagen. Kommunen uppvaktas varje vecka med skisser och idéer.
– Vi har inrättat ett exploateringsutskott för att kunna göra en första sållning och se vad som kan fungera, säger planchefen Charlotte Rickardsson.

Även näringslivet har insett Sundbybergs styrka och när Swedbank beslutade att flytta sitt huvudkontor från city till Sundbyberg var det många i branschen som tappade hakan. Fastighetsägaren Humlegården är lugn över investeringen.
– Vi lät ett konsultbolag göra en körning där man ser olika faktorer som trafiknoder, områdets storlek, tillgång till service och hyresnivåer. Det för att ranka vilka områden i länet som har bästa tillväxten. Solna Strand och Sundbyberg visade sig ha bäst potential, säger Per Arne Rudbert, vd på Humlegården.

På kommunen hoppas man förstås att huvudkontoret ger ringar-på-vattnet-effekt.
– Vår ambition är att det ska finnas lika många arbetsplatser som lägenheter – ett mål sedan 1950-talet. Det är en större utmaning. Vi jobbar hårt med att behålla SEB:s kontor vid Rissneleden, säger förvaltningschefen Göran Langer.

Nu är det inte alla i Sundbyberg som jublar åt byggkranarna. Anna Wachenfeldt, reporter på lokaltidningen Mitt i Sundbyberg, möter även kritiska röster när hon är ute på uppdrag.
– Det finns en rätt kluven inställning hos folk här. Man tycker att det är häftigt med nya butiker och bättre service, men många tycker också att Sundbyberg tappar sin småstadsprägel. Och man känner även att det börjar bli rätt trångt.

– Fast politikerna verkar inte lyssna på det örat. De hejar på byggandet, konstaterar Anna Wachenfeldt.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]