[ Annons ]

Förslagen om bolånetak, amorteringstvång och minskad avdragsrätt för skuldräntor riskerar att leda till en kraftig nedgång för byggandet enligt en ny rapport från Sveriges Byggindustrier.
Publicerat 10 februari, 2015

"Politikerna håller på att måla in sig i ett hörn"

Förslagen om bolånetak, amorteringstvång och minskad avdragsrätt för skuldräntor riskerar att leda till en kraftig nedgång för byggandet enligt en ny rapport från Sveriges Byggindustrier.

Till 2020 vill regeringen bygga 250 000 nya lägenheter, och nu debatteras det överallt kring hur bostadsbyggandet ska komma upp på den nivån. Idag skriver Pether Fredholm, vice ordf ordförande Sveriges byggindustrier, vd JS Bygg Ola Månsson, vd Sveriges byggindustrier Per-Ingemar Persson, vd Veidekke Sverige, Johan Skoglund, koncernchef och JM Peter Wågström, koncernchef NCC att krav på amortering och minskad avdragsrätt för skuldräntor riskerar att hämma bostadsbyggandet. I debattartikeln presenteras en rapport från  Sveriges Byggindustrier som granskat sambandet mellan bostadsbyggande, finansiering och skuldsättning.

[ Annons ]

– Rapporten visar att politikerna håller på att måla in sig i ett hörn. Om hushållens möjligheter att finansiera eget boende stryps och de som bygger hyresrätter saknar kapital, vem ska då finansiera de bostäder som behövs? säger Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier.

 Det här säger rapporten:

  • Bostadsbyggandet är närmast helt beroende av finansiella faktorer, främst att hushållen har möjlighet att bygga upp eget kapital som kan användas till bostadsinvesteringar. Stryps efterfrågan via finansiella restriktioner, som bolånetak och nu med förslag om amorteringskrav m.m. kommer regeringen att missa bostadsmålen med bred marginal.
  • Växande storstäder och ökad inflyttning påverkar inte efterfrågan nämnvärt eftersom de nya hushållen i huvudsak är resurssvaga.
  • Vare sig kommunala eller privata fastighetsföretag förfogar över det kapital som fordras för att kompensera ett minskat byggande av ”ägda bostäder”.

Läs hela rapporten här.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]