Anna Breman, chefsekonom, Swedbank.
Publicerat 22 december, 2016

Politiken, marknaden och ekonomin

Börsen återhämtade sig snabbt efter både Brexit och Trumps valseger i år. Men hur bra kommer världsekonomin att må nästa år? Swedbanks chefekonom Anna Breman, som varken tror på domedagsprofetior eller optimistiska utlåtanden ger sin analys.

Vad ska vi egentligen vänta oss av 2017? 2016 präglades av oväntade händelser som gav tvära kast på finansiella marknader. Brexit fick pundet att falla, räntor föll och kronan försvagades. Donald Trumps vinst gav högre räntor och starkare dollar.

[ Annons ]

I båda fallen såg vi inledningsvis börsfall som snabbt återhämtade sig. Den ekonomiska utvecklingen har bevisligen alltså tuffat på till synes oberörd av den politiska turbulensen och svängningarna på marknaden. Är då ekonomin immun mot politisk turbulens eller är det till och med så att Brexit och Trump kan vara positivt för jobb och tillväxt? 2017 kommer vi att börja få svaren.

Såväl brexit som Trump ändrar de långsiktiga förutsättningarna för företag och hushåll. Att vi ser en liten effekt hittills på den ekonomiska utvecklingen är inte för att effekterna är små utan för att förändringar tar tid. Hushåll och företag vet ännu inte vad de ska anpassa sig till och när väl riktlinjer dras upp ändras inte beteenden över en natt.

Nu är osäkerheten stor. Vilken typ av avtal kommer Storbritannien få med EU? Vilken politik kommer Trump att föra i Vita huset? Gör han verklighet av den protektionism som ledde fram till valsegern? Ingen har ännu något facit och det var länge sedan marknaden levde under så stor ovisshet.

Vi såg att förväntningar på finanspolitiska stimulanser och förväntningar om högre inflation i usa fick de långa räntorna att stiga såväl i usa som i Sverige. Om den nya presidenten efter sitt tillträde den 20 januari inte genomför skattelättnader och satsningar på infrastruktur kommer marknaden anpassa sig. Han kan också införa andra utlovade reformer, som handelshinder, som är negativt för tillväxten. Men även när vi får mer information kommer det ta tid innan effekterna på ekonomin syns fullt ut.

Den mest troliga utvecklingen är en fortsatt medelmåttig global tillväxt där vi både ser en viss uppgång i konjunkturen men svag underliggande trendtillväxt.

I Sverige har vi goda förutsättningar att hantera en osäker omvärld. Vi har goda statsfinanser, konkurrenskraftiga företag och en stark arbetsmarknad. De närmsta åren har vi dessutom stora investeringsbehov i bostäder, infrastruktur och i kommun och landsting. Fler barn och fler äldre kommer kräva både nya förskolor, nya äldreboenden och upprustning av sjukhus.

Vi kommer att påverkas, men inte vara helt beroende, av vår omvärld. Handelspolitik, energipolitik och geopolitik kommer vi bevaka extra noga. I värsta fall kan vi få se handelskrig mellan usa och Kina, bakåtsträvande klimatpolitik och ett osäkrare säkerhetspolitiskt läge. I bästa fall inget av detta och politiken fokuseras på tillväxtvänliga reformer i usa och Europa.

Vad ska vi då vänta oss av 2017? Jag tror varken på domedagsprofetior eller optimistiska utlåtanden om att nu vänder allt upp. Den mest troliga utvecklingen är en fortsatt medelmåttig global tillväxt där vi både ser en viss uppgång i konjunkturen men svag underliggande trendtillväxt.

Det vi vet med säkerhet är att fokus på politik kommer att bestå. Europa står inför viktiga val i Nederländerna, Frankrike och Tyskland. Efter Matteo Renzis avgång är även ett italienskt nyval troligt. Stora svängningar på marknaden av politiska händelser kommer att kunna ske även 2017.

Anna Breman
chefsekonom Swedbank

Listat

Mörker
Det är verkligen nedslående med skymning under tidig eftermiddag.

Europa
Val i Österrike och folkomröstning i Italien var försmak inför valen under 2017.

Lucia och lussebullar
Sprider glädje i decembermörkret.

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]