[ Annons ]

Publicerat 2 mars, 2011

Politiken avgör balkongbeslut

Bygglovet syftar inte enbart till att bevara husets arkitektur och ta hänsyn till stadsbilden. En nybyggd balkong ska inte innebära olägenhet för grannar i form av insyn eller minskat ljusinsläpp. Inom Stockholm stad har det vuxit fram en praxis på balkongens storlek: 2,4 meter bred och 1,4 meter djup. Det är en storlek som, enligt […]

Bygglovet syftar inte enbart till att bevara husets arkitektur och ta hänsyn till stadsbilden. En nybyggd balkong ska inte innebära olägenhet för grannar i form av insyn eller minskat ljusinsläpp.

[ Annons ]

Inom Stockholm stad har det vuxit fram en praxis på balkongens storlek: 2,4 meter bred och 1,4 meter djup. Det är en storlek som, enligt Mats Kager chef för bygglovsavdelningen på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm stad, innebär en varsam förändring av fasaden och balanserar önskemål om användbarhet – även för rörelsehindrade – och på maximalt ljusinsläpp i intilliggande fönster. Men det är inte hugget i sten.

– Ibland kan det vara möjligt med större balkonger, ibland är mindre balkonger det enda möjliga, säger Mats Kager.
Stockholm stad har en rad rekommendationer om balkongernas utseende och placering. Balkonger ska exempelvis byggas ovanför varandra i en rad och den lägsta balkongens undersida bör vara minst tre meter över marknivå .

Det är inte alltid som politikerna går på handläggarens och stadsbyggnadskontorets linje. Många vill bygga balkonger även ut mot gatan, något stadsbyggnadskontoret i Stockholm är mycket restriktiva till inom innerstaden. Men det händer att politikerna bifaller fastighetsägarnas önskemål.

– Om man vill pröva möjligheten att bygga balkonger mot gatan bör man vara medveten om att det ställs högre krav på utformningen i ett sådant läge än mot en sluten gård, och att man absolut måste uppföra fullständiga rader av balkonger, säger Mats Kager.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]