[ Annons ]

Bild: TMRW.
Publicerat 7 april, 2021

Platzer utvecklar Gammelstadens fabriker

Detaljplanen för Gammelstadens fabriker har vunnit laga kraft. Därmed kan Platzer Fastigheter inleda arbetet med att utveckla området, som bland annat ska innehålla 300 bostäder.

Gamlestadens Fabriker kopplar samman områden som Kviberg och Kortedala med Göteborgs centrum och är en viktig pusselbit för hela Gamlestadens utveckling. Platzer planerar för 300 bostäder och 68 000 kvadratmeter kontor, restauranger och service på platsen.

– Vi har sett fram emot detta i flera år. Detaljplanen skapar möjlighet att vidareutveckla Gamlestadens Fabriker som en viktig pusselbit i utvecklingen av områdena runt kollektivknutpunkten Gamlestads torg där vi knyter ihop innerstaden med de nordöstra stadsdelarna, vilket är positivt för hela Gamlestadens utveckling, så det känns fantastiskt roligt att vi äntligen kan sätta igång, säger P-G Persson, vd på Platzer

[ Annons ]

Planen är att skapa en urban och levande stadsdel som tar vara på det industrihistoriska arvet och täpper till de luckor som 1900-talets rivningar skapat mellan de äldre byggnaderna. Gestaltningen av de nya byggnaderna ska knyta an till den äldre industribebyggelsens karaktär, och bli tydliga årsringar till tidigare seklers byggnader. Området får också en tydligare gatustruktur, med små torg och parker, istället för dagens stora asfaltsytor.

– Mellanrummen och platserna mellan husen är minst lika viktiga som de nya byggnaderna för att det ska bli en bra stadsmiljö. Här finns så mycket karaktär och historia som vi har stor respekt för. Vi vill att Gamlestadens Fabriker ska fortsätta vara en tillåtande plats med ännu mer liv och rörelse, säger Patrik Lund, affärsutvecklare på Platzer Fastigheter.

Gamlestadens Fabriker är ett entreprenörstätt område med gott om kreativa verksamheter inom bland annat mode och design. Området har också fått en tydlig inriktning mot återbruk och hållbarhet och foodtech.

– Entreprenörsanda och innovation ligger i Gamlestadens DNA. Vi ska göra allt vi kan för att Gamlestadens Fabriker ska bli en ännu bättre plats för människor och företag av olika storlek och karaktär. Som fortsätter tillåta olikheter att mötas. Det är så innovation uppstår, säger Robert Woodbridge, områdeschef på Platzer Fastigheter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]