[ Annons ]

Platzer säljer en fastighet till Göteborgs stad och får i samband med affären rätt att köpa byggrätter på Lilla Bommen när den nya Hisingsbron är klar.
Publicerat 14 januari, 2015

Platzer säljer fastighet och säkrar framtida byggrätter

Platzer säljer en fastighet till Göteborgs stad och får i samband med affären rätt att köpa byggrätter på Lilla Bommen när den nya Hisingsbron är klar.

Göteborgs Stad köper fastigheten Gullbergsvass 703:53, som innehåller ett p-hus och markparkering, av Platzer för 210 miljoner.

[ Annons ]

I affären ingår att Platzer erhåller rätt att förvärva framtida byggrätter om ca 40 000 kvadratmeter när den nya Hisingsbron är färdigställd. Affären och tillträdet är villkorat av att detaljplanen vinner laga kraft och att tillstånd för vattenverksamhet ges.
– Platzer är en stor fastighetsägare på Lilla Bommen och området är ett av våra prioriterade lägen för tillväxt. Under byggnationen av den nya Hisingsbron finns risk för störningar som påverkar våra nuvarande hyresgäster. Det har därför varit viktigt för oss att dels säkerställa bibehållen tillgänglighet till området och parkering för våra befintliga hyresgäster under byggnationen, dels bidra till att stadsutvecklingen av de nya kvarteren ökar områdets attraktivitet på sikt. Genom bra dialog med Göteborgs Stad har vi lyckats åstadkomma bådadera, säger P-G Persson, vd Platzer Fastigheter.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]