Karoliina Callavik, tillträdande verksamhetsutveklingschef på Platzer Fastigheter. foto: Platzer.
Publicerat 13 maj, 2020

Platzer rekryterar verksamhetsutvecklingschef

Karoliina Callavik har rekryterats som ny verksamhetsutvecklingschef till Platzer och tillträder sin tjänst den första september. Hon kommer närmast från rollen som partner i konsultbolaget Cobel samt som tf verksamhetsutvecklingschef på Platzer.

Karoliina Callavik har lång erfarenhet inom verksamhetsutveckling på Cobel, Caverion och Coor Service Management. Hon har sedan oktober haft ett tidsbegränsat uppdrag som tillförordnad verksamhetsutvecklingschef med uppdrag att skapa struktur kring den nya specialistenheten Verksamhetsutveckling på Platzer Fastigheter. Enheten startades med syftet att arbeta proaktivt med innovation och utveckling genom att avsätta mer resurser både på koncernledningsnivå och operativt i bolaget.

– De förändringar vi ser i samhället med digitalisering, näthandel och nya mobilitetslösningar kommer att påverka vår bransch och därmed även Platzer som kommersiellt fastighetsbolag. För att bättre möta förändringarna inrättade vi hösten 2019 funktionen verksamhetsutveckling. Från ett tidsbegränsat uppdrag tar vi nu steget fullt ut och rekryterar Karoliina som verksamhetsutvecklingschef. Med hennes erfarenhet och drivkraft får vi både den bästa personen vi kan önska i rollen och en grym förstärkning i Platzers koncernledning, säger P-G Persson, vd på Platzer.

[ Annons ]

I rollen som verksamhetsutvecklingschef tar Karoliina Callavik även plats i Platzers ledningsgrupp.

– Jag ser oerhört mycket fram emot den fortsatta resan med Platzer. Bolagets förmåga att leverera lönsam tillväxt i kombination med den entreprenöriella andan ger en fantastisk plattform för vidare digitalisering, innovation och utveckling av kundinriktade lösningar. Dessutom gör Platzers fina företagskultur det roligt att gå till jobbet varje dag, säger Karoliina Callavik, tillträdande verksamhetsutvecklingschef på Platzer.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]