Publicerat 6 juli, 2021

Platzer ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget Platzer redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 298 miljoner kronor (286), en ökning med 4,2 procent mot föregående år. Andelen betalade hyror som aviserats för tredje kvartalet och juli 2021 uppges vara helt i nivå med motsvarande perioder tidigare år.

Driftnettot uppgick till 229 miljoner kronor (220).

Förvaltningsresultatet uppgick till 198 miljoner kronor (172).

Resultatet efter skatt blev 416 miljoner kronor (145), och per aktie 3,47 kronor (1,20).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 101,38 kronor (88,34).

"Även för andra kvartalet når vi positiv nettouthyrning inom vårt kontorssegment. I skrivande stund finns ingen statistik att ta del av avseende uthyrningsläget i kvartalet för Göteborg generellt, men min känsla är att trenden med ökade vakanser är bruten och att det är ett mer
stabilt läge med efterfrågan på kontorslokaler", skriver vd:n P-G Persson.

Platzer, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter2982864,2%
Driftöverskott2292204,1%
Förvaltningsresultat19817215,1%
Nettoresultat416145186,9%
Resultat per aktie, kronor3,471,20189,2%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor101,3888,3414,8%

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]