Publicerat 27 januari, 2023

Platzer minskar förvaltningsresultatet – utdelningen höjs (uppdatering)

(Kommentar kring förvaltningsresultatet)

Fastighetsbolaget Platzer redovisar ett lägre förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår en höjd utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 308 miljoner kronor (304).

Driftnettot uppgick till 230 miljoner kronor (228).

Förvaltningsresultatet uppgick till 139 miljoner kronor (156). Det lägre resultatet beror på ökande finansiella kostnader drivet av högre marknadsräntor.

“Resultatet belastas även av de för kvartalet negativa orealiserade värdeförändringarna som kommer från marknadsvärderingen av våra fastigheter om -230 miljoner kronor påverkat av högre yielder samt finansiella instrument och finansieringsavtal om -170 miljoner kronor främst drivet av positiv värdeutveckling i Kineum-projektet och belastar värdet på återköpsavtalet negativt. Detta gör att vi för första gången sedan börsnoteringen 2013 visar ett negativt kvartalsresultat”, säger avgående vd P-G Persson.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -230 miljoner kronor (492). Totala värdeförändringar i derivat uppgick till -24 miljoner kronor (41).

Resultatet före skatt var -268 miljoner kronor (583).

Resultatet efter skatt blev -251 miljoner kronor (472), och per aktie -2,09 kronor (3,94).

I utdelning föreslås 2,30 kronor per aktie (2,20). Utdelningen ska utbetalas vid två tillfällen på vardera 1,15 kronor per aktie.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 132,63 kronor (109,74).

Platzer, MkrQ4-2022Q4-2021Förändring
Hyresintäkter3083041,3%
Driftöverskott2302280,9%
Förvaltningsresultat139156-10,9%
Värdeförändringar fastigheter, totalt-230492
Värdeförändringar derivat, totalt-2441
Resultat före skatt-268583
Nettoresultat-251472
Resultat per aktie, kronor-2,093,94
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor132,63109,7420,9%
Utdelning per aktie, kronor2,302,204,5%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]