Publicerat 26 februari, 2021

Platzer kallar till årstämma den 31 mars

Aktieägarna i fastighetsbolaget Platzer kallas till årsstämma onsdagen den 31 mars. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 2,10 kronor per aktie, med halvårsvis utbetalning på vardera 1,05 kronor per aktie.

Omval föreslås av styrelseledamöterna Anders Jarl, Anneli Jansson, Caroline Krensler, Charlotte Hybinette, Eric Grimlund och Ricard Robbstål samt nyval av Maximilian Hobohm och Henrik Forsberg Schoultz som styrelseledamöter. Valberedningen föreslår att Charlotte Hybinette, utses till ny styrelseordförande. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst tio procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]