Regnlekplatsen, Renströmsparken i Göteborg. Foto: Ulf Celander
Publicerat 24 juni, 2019

Platsen som är bäst när regnet öser ner

Att det regnar mer i Göteborg är en sanning med modifikation. Men ja, det är ofta blött i Göteborg. Därför satsar staden på att bli en internationell förebild som regnstad med projektet Rain Gothenburg

Med klimatförändringen kommer de svåra skyfallen att öka. Därför satsar Göteborg på att bli en internationell förebild som regnstad. Projektet Rain Gothenburg syftar till att ta hand om stora regnmängder och samtidigt skapa nya upplevelser.

[ Annons ]

– Traditionellt har man löst det med praktiska, ingenjörsmässiga lösningar. Nu försöker vi koppla på andra värden och få in ett kreativt tänk redan i projekten där man jobbar med exempelvis fördröjning och rening av vatten, säger Jens Thoms Ivarsson, på kretslopp och vatten inom Göteborg stad.

I den nyligen invigda regnlekplatsen i Renströmsparken har man försökt nyttja regnets egenskaper i ett pedagogiskt och lekfullt syfte.

Jens Thoms Ivarsson vill gärna få med privata fastighetsägare i projekten. Eftersom en stor del av markytan i Göteborg är privatägd innebär det att den kommunala verksamheten bara har runt 30 procent av ytan för att ta hand om översvämningar och andra problem.

– Om alla bara gör lite kan det bli en otroligt stor verkan som gynnar alla, säger Jens Thoms Ivarsson.

1. Allt vatten från näckrosbladen leds ner till rännor där barnen kan bygga små fördämningar och styra vattenflödet.

2. Man talar om skyfall i termer av 100-årsregn, ett regn som enligt statistiken förekommer i snitt en gång vart hundrade år. Eftersom dagvattennät inte klarar att svälja de enorma vattenmassorna måste man köpa sig tid. Nedsänkta ytor i parker är bra ställen där vattnet kan vänta tills det finns plats i ledningarna. Det kommer att behövas fler genom-tänkta ytor som kan användas kreativt alla de andra 99 åren.

3. Många har anmärkt på det lämpliga i att anlägga en lekplats alldeles intill en damm (här var dock lekpark redan innan den byggdes om). Men som Jens Thoms Ivarsson påpekar: det finns vatten med större drunkningsrisk på många håll i staden. Men man har minimerat risken genom att det är väldigt långgrunt och enkelt att ta sig upp om nån skulle slinka undan föräldrarnas vakande ögon.

4. I många fall kommer barn inte ut och leker när det regnar. Oftast beror det mer på föräldrarna som inte gillar att bli blöta. Så att skapa ställen på en lekplats där man kan hålla sig torr är viktigt. Varför inte under ett par gigantiska näckrosblad? Soliga dagar skyddar taket istället mot solen.

5. Bladen är utformade i ett system så att regnvattnet leds till mindre trattar där vattnet rinner vidare ner.

6. Bakbord där det går att knåda härliga bollar av geggamoja.

7. Regnet står som spön i backen. Här har uttrycket bokstavligen format klätterstolparna. Det går att klättra ända upp till molnen. Nästan.

8. Det är viktigt att se till att fallutrymmet är tillräckligt stort och inte innehåller några hårda föremål. Här utgörs fallskyddet av konstgräs, valt för att lekytorna ska vara tillgängliga för barn med funktionsvariation.

9. Gjutna betongpölar fördröjer vattnet och är perfekta att hoppa och plaska i.

 

Markägare: Göteborgs stad

Gestaltning: 02landskap

Konstnärlig utformning: Thomas Nordström och Annika Oskarsson

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]