Svensk Byggplåts Advisory Board består av Sebastian Holmström, hållbarhetschef på Inrego, Petra Jenning, arkitekt och innovationsledare på FOJAB, Tracy Makaraba, miljö- och hållbarhetskonsult på WSP samt Anton Franker, återbruksspecialist på Återbruksbyrån.
Publicerat 23 januari, 2023

Plåtbranschen ska fokusera på hållbarhet och återbruk

Branschorganisationen Svensk Byggplåt anlitar ett externt Advisory Board samt kompletterar med en intern återbrukskommitté.

Intresset för hållbarhet och en cirkulär affärsmodell inom den svenska byggplåtbranschen har länge varit stort, men hur detta ska fungera i praktiken har det hittills inte funnits någon branschpraxis för. Branschföreningen Svensk Byggplåt driver sedan länge ett aktivt hållbarhetsarbete, där både medlemsföretag och byggbranschen kan få hjälp med att ta nya steg mot en mer hållbar och miljövänlig byggbransch.

Nu anlitas ett Advisory Board som har gedigen kompetens och erfarenhet av praktiskt återbruk inom bygg- och arkitekturbranschen, men även inom IT-branschen. Målet med satsningen är att åstadkomma en praktisk förändring och att leverera en fungerande process för hur byggplåt kan återbrukas.

[ Annons ]

Svensk Byggplåts Advisory Board är ett hållbarhetsråd bestående av fyra externa specialister med stark hållbarhetskompetens. Rådgivarna kommer att dela med sig av sin erfarenhet och kunskapsbredd inom miljö- och hållbarhet samt agera bollplank åt Svensk Byggplåts återbrukskommitté och medlemsföretag.

Den interna återbrukskommittén består av representanter från medlemsföretagen Bevego, Rheinzink och Plåt & Ventföretagen. Deras uppgift är att kartlägga vilka behov och utmaningar som behöver lösas rent praktiskt för att branschen ska få till en fungerande återbruksprocess.

– Som branschorganisation är det vårt ansvar att göra hållbarhet till en faktisk och praktisk fråga. Därför startar vi både ett Advisory Board och en återbrukskommitté, som tillsammans ska gå till botten med hur vi kan göra skillnad. Med den här uppställningen av spetskompetens räknar vi med att hitta konkreta lösningar och processer för bland annat hur byggplåt kan återbrukas, kommenterar Johan Lindström, ordförande i Svensk Byggplåt och vd för Plåt & Ventforetagen.


[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]