Pernilla Hyllenius Mattisson, Trivector Foto: André de Loisted
Publicerat 28 mars, 2017

Planering ger effektiva transporter

Transporter är ofta oundvikliga inom fastighetsförvaltningen. Men mycket kan göras för att effektivisera körsträckorna och arbeta mer hållbart.

Att ruttplanera handlar om att se över vad som ska göras och att sedan göra det i en logisk ordning för att minska körsträckorna. Så beskriver Pernilla Hyllenius Mattisson på Trivector ämnet. Men ruttplanering är bara en del av effektiviseringsarbetet. För att få till en förändring gäller det att börja med det mest grundläggande – att skaffa sig en överblick.

[ Annons ]

–  Det första steget är att skaffa sig en helhetsbild över hur transporterna ser ut i verksamheten idag. Man upplever ofta att man genomför sina uppgifter så fort och effektivt som man bara kan. Men utifrån sett kan det finnas mycket att förbättra, säger Pernilla Hyllenius Mattisson.

En planering är inte alltid möjlig att göra varje dag. Men tittar man till exempel på någon som arbetar med skötseln av utemiljöer är uppgifterna ganska liknande under de olika säsongerna.

– Att då lägga upp arbetet i en logisk ordning och planera rutterna utifrån det kan göra stor skillnad för den totala körsträckan.

En annan lösning kan vara att byta startpunkt eller att ha fordonen parkerade närmare målet. Kanske går det även att byta till elbilar eller ellastcyklar?

I framtiden tror Pernilla Hyllenius Mattisson att just ellastcykeln kommer att användas ännu mer –  framförallt på de korta och medellånga sträckorna.

– Med en ellastcykel är det smidigare att ta sig fram inne i bostadsområdena vilket skapar en ökad tillgänglighet.

En sådan effektivisering ger inte bara vinster för miljön och ekonomin. Det bidrar också till att förbättra arbetsmiljön för de anställda och att öka den värdeskapande tiden hos kunden.

– Det är ofta de korta körningarna som går att påverka, vilket kan göra stor skillnad om man slår ut det på en längre tid.

För att effektivisera är det även viktigt att göra skillnad på vad som är akut och vad som skulle kunna vänta några dagar. Här kan en enkel checklista för hur fastighetsskötarna ska prioritera olika typer av ärenden vara behjälplig.

– Har man en vattenläcka någonstans är det självklart att man måste åka på en gång. Men en enskild lampa som har gått sönder kanske kan vänta några dagar för att man ska kunna ta det i samband med ett annat ärende.

Tips: Så minskar du transporterna 

  1. Titta på hur körningarna ser ut en vanlig dag eller vecka och försök att få en helhetsbild. Först då är det möjligt att göra en analys och faktiskt börja tänka på hur mycket man reser.

2. Diskutera alternativa lösningar med dina medarbetare. Det skapar engagemang och delaktighet.

3. Låt medarbetarna testa nya lösningar; till exempel genom att köpa in en elcykel som får vandra runt inom organisationen.
När man väl har provat något nytt är man mer benägen att ändra sitt invanda beteende.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]