[ Annons ]

”En stadsbyggnadsmässig rovdrift”. Så beskriver Skönhetsrådets sekreterare den föreslagna ombyggnaden av Gallerian-kvarteret i Stockholm. Nu följs uttalandet av både medhåll och mothugg.
Publicerat 15 januari, 2014

Planen för Gallerian-kvarteret i Stockholm upprör

”En stadsbyggnadsmässig rovdrift”. Så beskriver Skönhetsrådets sekreterare den föreslagna ombyggnaden av Gallerian-kvarteret i Stockholm. Nu följs uttalandet av både medhåll och mothugg.

När Swedbank lämnar sitt huvudkontor i vår kommer stora delar av kvarteret Trollhättan mellan Hamngatan och Jakobsgatan i centrala Stockholm att stå tomt. Planen är att på sikt omvandla kontoret till hotell. På torsdag kommer stadsbyggnadsnämnden att behandla den nya detaljplanen för kvarteret. Planen medgör en mycket stor byggrätt för om- på- och tillbyggnader i kvarteret som rymmer Gallerian. Vad som händer med själva Gallerian-huset avgörs senare. AMF Fastigheter, som äger huset vill helst riva och bygga nytt.

[ Annons ]

I en intervju med Dagens Nyheter på tisdagen är Skönhetsrådets Martin Rörby kritisk till det nu liggande förslaget, framför allt till hur silhuetten av innerstaden kommer att förändras, och till avsaknaden av nya bostäder i planerna.
–?En enskild fastighetsägare får möjlighet att förtäta och höja sitt kvarter – och vinner väldigt mycket­ – allmänheten vinner absolut ingen­ting, säger Martin Rörby till Dagens Nyheter. Han sammanfattar planerna som en ”stadsbyggnadsmässig rovdrift”.
–?Vi har valt att använda ett så starkt begrepp. Det handlar om en delvis kvaddad siluett och en delvis kvaddad stadsbild.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Kristdemokraterna i Stockholm menar att kritiken är obefogad.
– Skönhetsrådet skulle behöva ha en mer pragmatisk inställning och inte ensidigt haka upp sig på enskilda byggnaders höjd. Det är viktigare att tala om husens innehåll och form än att stirra sig blind på antalet meter, säger Erik Slottner (KD), ledamot i Stadsbyggnadsnämnden och fortsätter;
? För Kristdemokraterna är det viktigt med ett levande City där stadsmiljön ständigt förbättras. Förslaget att bygga om kvarteret där Gallerian ligger kommer att bidra till att bland annat utveckla Brunkebergstorg, vilket jag tycker är mycket angeläget.

Men Martin Rörby får medhåll av Lotta Edholm och Björn Ljung, båda gruppledare för Folkpartiet i Stockholms stad. Lotta Edholm kallar den föreslagna planen för ett misstag.
– Poängen med att göra om City är att vi ska åtgärda de misstag som rivningarna gav upphov till. Inte upprepa samma misstag ett halvsekel senare, säger Lotta Edholm.
– City behöver en genomtänkt områdesplan med fler bostäder, inte fler ogenomtänkta jäsningar med mer kontorslokaler, säger Björn Ljung, Folkpartiets gruppledare i stadsbyggnadsnämnden.

Folkpartiet har under hela planprocessen varit kritisk till den föreslagna utformningen. Kritiken har såväl handlat om hur en så massiv exploatering påverkar bilden av hela Stockholms innerstad, den närmiljö som exploateringen ger upphov till och att förslaget inte innehåller några bostäder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]