[ Annons ]

Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att starta ett gemensamt projekt i samverkan med Länsstyrelserna och Lantmäteriet för att utveckla förutsättningarna för en digital hantering av plan- och bygglovsprocessen.
Publicerat 2 maj, 2014

Plan- och bygglovsprocessen ska digitaliseras

Boverket och Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att starta ett gemensamt projekt i samverkan med Länsstyrelserna och Lantmäteriet för att utveckla förutsättningarna för en digital hantering av plan- och bygglovsprocessen.

Genom att ta till vara de erfarenheter som gjorts inom projekten Sammanhållen detaljplane-och fastighetsbildningsprocess, SPF, och Sammanhållet bygglov ska Boverket, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, nu gemensamt jobba vidare med utvecklingen av en sammanhängande samhällsbyggnadsprocess som täcker in hela informationsflödet från översiktsplan till bygglov. Målet för projektet är att korta tiden från planidé till färdig byggnad.

[ Annons ]

Projektet ska resultera i underlag till vägledning på Boverkets PBL Kunskapsbanken för digital informationshantering i samhällsbyggnadsprocessen, underlag till kravspecifikationer till nytta för kommunerna för upphandling av de IT-stöd, tjänster och gränssnitt som behövs för att hålla samman den digitala samhällsbyggnadsprocessen, underlag till nytta för näringslivet att gå vidare och utveckla tjänster för den digitala samhällsbyggnadsprocessen.

 

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]