[ Annons ]

TEMA: RENOVERING Personliga möten och rätt information i rätt tid. Det är två framgångsfaktorer för att få hyresgästerna att känna sig trygga vid en stamrenovering eller större ombyggnad, anser Thomas Enmark, fastighetsutvecklingschef på John Mattson.
Publicerat 18 september, 2015

Personliga möten och tydlig info gör hyresgästerna trygga

TEMA: RENOVERING Personliga möten och rätt information i rätt tid. Det är två framgångsfaktorer för att få hyresgästerna att känna sig trygga vid en stamrenovering eller större ombyggnad, anser Thomas Enmark, fastighetsutvecklingschef på John Mattson.

Fastighetsbolaget John Mattson, som har alla sina 1 500 bostadslägenheter samlade på Lidingö utanför Stockholm, genomför sedan två år renoveringar av sina 1 200 lägenheter i Larsberg, som är byggda på 1960-talet.

[ Annons ]

Samtliga hus får nya stammar i kök och badrum och nya elsystem. Alla badrum och toaletter får kakel och klinkers och alla lägenheter utrustas med nya säkerhetsdörrar. Dessutom blir det ny belysning och målning i trapphus och entré samt nya entréportar med portlås och automatiska dörröppnare. Utemiljön närmast entréerna fräschas också upp.

Konceptet kallas miniuppgradering och ger en hyreshöjning på mellan tio och femton procent.  Hittills är cirka 400 lägenheter klara och alla beräknas vara färdiga till 2018. Hyresgästerna bor kvar i lägenheterna under de sex–åtta veckor renoveringen pågår.

Det viktigaste är att tidigt förklara för hyresgästerna att huset är i dåligt skick.
Thomas Enmark, fastighetsutvecklingschef, John Mattson

John Mattson har i renoveringsarbetet tagit hjälp av Rotpartner, som utvecklat en särskild process för hyresgästdialog i samband med renovering.

– Vi tänkte från början klara detta själva eftersom vi har bra relationer med våra hyresgäster men insåg snart hur svårt det var. Renovering är något annat än förvaltning, förklarar Thomas Enmark, fastighetsutvecklingschef på John Mattson.

Thomas Enmark i samspråk med Elvy Jidell som bott i området i tio år. Hon säger att hon inte oroar sig för renoveringen,  utan ser snarast fram mot att den blir av.
Thomas Enmark i samspråk med Elvy Jidell som bott i området i tio år. Hon säger att hon inte oroar sig för renoveringen, utan ser snarast fram mot att den blir av.

I dag arbetar man utifrån Rotpartners väl inarbetade process som omfattar tidig, tydlig och kontinuerlig dialog med hyresgästerna.

– Felet vi gjorde och som säkert många andra fastighetsägare gör är att koncentrera sig på den tekniska processen, när det viktigaste är att tidigt förklara för hyresgästerna att huset är i dåligt skick och att det behöver renoveras, säger Thomas Enmark. Det bör göras cirka två år innan arbetena startar.

John Mattson kommunicerar med hyresgästerna via flera olika kanaler. Man har tagit fram en informationsbroschyr om vad renoveringen innebär som delas ut till alla boende. Dessutom har de gjort en film på samma tema som ligger på företagets webbplats. Hyresgästerna får också kontinuerligt följa hur renoveringen fortlöper i företagets kundtidning som ges ut tre gånger per år.

– Men den allra viktigaste faktorn är nog det personliga mötet. Hyresgästerna får träffa mig och mina kolleger i samband med att de besöker en visningslägenhet där de också får välja färg på kakel. Dessutom håller vi enskilda möten med dem som har behov av det, säger Thomas Enmark.

Peter Ax Karlsson spacklar badrumsgolv i John Mattsons lägenheter i Larsberg på Lidingö.
Peter Ax Karlsson spacklar badrumsgolv i John Mattsons lägenheter i Larsberg på Lidingö.

Den täta dialogen med hyresgästerna har inneburit att relativt få hyresgäster motsätter sig renoveringen. Enligt Thomas Enmark är det bara någon procent som drar frågan till Hyresnämnden, där de alltid får ge sig.

Under vår rundvandring i Larsberg träffar vi på Jared Cordova som med frun Anna tillfälligt bor i en av områdets evakueringslägenheter medan deras lägenhet renoveras. Paret har förutom dottern Thea två nyfödda tvillingpojkar som anlände mitt under renoveringen.  Annars är John Mattson sparsamma med att erbjuda evakueringslägenheter.

Jared, som är uppvuxen i området och som flyttade tillbaka med sin familj till en fyra för ett par år sedan, är nöjd med den information han fått inför renoveringen.

– Informationen var varit bra under hela resan, säger han. Jag tycker också det är värt att betala cirka 900 kronor mer i månadshyra för att få det så fräscht.

En viktig del i dialogen är också att skicka ut en enkät till hyresgästerna när renoveringen är klar och ta med sig resultaten därifrån till nästa hus.

– Det gäller att både vi och våra entreprenörer lär oss längs vägen och jobbar med ständiga förbättringar. Hyresgästerna reagerar ofta över om det står arbetsmaterial framför entrén, vilket det inte får göra efter arbetsdagens slut. Vet vi om det så åtgärder vi det såklart direkt. Men de flesta är väldigt nöjda och glada med den färdiga lägenheten och att renoveringen är över, säger Thomas Enmark.

Fem framgångsfaktorer

  1. Starta dialogen i god tid (cirka två år före renovering)
  2. Låt olika personer sköta den tekniska processen och hyresgästdialogen
  3. Rätt information i rätt tid och i flera kanaler
  4. Låt hyresgästerna vara delaktiga i processen
  5. Personliga möten med hyresgästerna (vissa behöver mer info än andra)

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]