Här överklagade grannarna detaljplanen om 400 nya bostäder i kvarteret Väbeln 3 på Studentbacken, Gärdet, med hänvisning till riksintresse. Men regeringen körd över myndighetens beslut och sa ja till bygget 2017.
Publicerat 23 januari, 2020

Per Bolund vill minska antalet riksintressen

För att underlätta bostadsbyggandet i Sverige görs nu en översyn av riksintresset. ”Att minska antalet riksintressen är en del i arbetet med att göra det enklare och billigare att bygga”, säger bostadsminister Per Bolund.

Som en del av januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna ingick frågan att få till mer byggbar mark och i det sammanhanget även göra en översyn av riksintresset.  Bestämmelserna om riksintressen infördes samtidigt som plan- och bygglagen 1987 och ska skydda sådant som är av nationell betydelse- Riksintressesystemet bygger på att det tas fram kunskap om områdenas värden och på en aktiv dialog mellan stat och kommun, där staten redovisar sina anspråk och intressen och där kommunerna aktivt förhåller sig till dem i samhällsplaneringen.

[ Annons ]

Nu har bostadsminister Per Bolund gett uppdrag till fler myndigheter, bland annat Boverket och Riksantikvarieämbetet, att se över vilka områden de bedömer är av riksintresse. Översynen ska leda till att områden av riksintresse kraftigt minskar, både vad gäller antal och sammantagen area. Boverket ska samordna översynen.

När systemet med riksintressen infördes var avsikten att det skulle omfatta ett fåtal unika områden. Med tiden har både antalet geografiska områden och utbredningen av dessa ökat. Samtidigt har samhället genomgått stora förändringar och fler samhällsintressen har tillkommit. Detta har gjort att flera riksintressen är föråldrade och inte svarar mot dagens behov.

– Vi behöver underlätta för bostadsbyggandet i Sverige, och för det krävs stora regelförenklingar. Att minska antalet riksintressen är en del i arbetet med att göra det enklare och billigare att bygga, säger bostadsminister Per Bolund.

Översynen ska delredovisas senast den 20 november 2020 och slutredovisas senast den 15 september 2021.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]