[ Annons ]

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta
Publicerat 28 oktober, 2021

”Pensionsfonderna bör användas till bostadsrenovering”

Tillsammans med Henrik Landelius från NCC kräver Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta, åtgärder för att klara det stora renoveringsbehovet av miljonprogrammets lägenheter.

DN Debatt pekar Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta, och Henrik Landelius, affärsområdeschef på NCC på tio åtgärder för att öka takten i upprustningen av miljonprogrammets bestånd. De menar att det måste ske på ett sätt som är ekonomiskt hållbart, både för fastig­hetsägare och boende.

De refererar till flera undersökningar som visar på en omfattande eftersläpning av upprustning och underhåll. Boverket har kommit fram till att det kan komma att kräva investeringar på uppemot 500 miljarder kronor för hela det befintliga beståndet av miljonprogrammet. Till det kommer olika former av byggtekniska åtgärder och installationer som kan krävas i flerbostadshus som byggdes på 1980- och 90-talen.

[ Annons ]

Ett av förslagen är att AP-fonderna ska ges i uppdrag att utöka sitt långsiktiga innehav i hyresfastigheter. 

Hur ska det gå till? AP-fonderna kan ju knappast gå in som ägare i kommunala bolag?

– Nej, naturligtvis inte. Man jag anser att det borde finnas en möjlighet att se till att det stora kapital som finns i pensionsfonderna ska kunna bidra till att skapa hållbar bostadsrenovering och ett ökat bostadsbyggande. Men exakt hur det ska gå till måsta man såklart titta närmare på, säger Anders Nordstrand.

Ett sätt, menar Anders Nordstrand, kunde vara olika former av sociala lån till en lägre räntekostnad.

Så det handlar alltså heller inte om att ni vill se en utförsäljning av det kommunala beståndet till bolag där pensionsfonder är stora ägare.

– Det är inte vad vi tänker oss. Men däremot är det positivt att det finns andra bolag som är långsiktiga ägare på marknaden. Det finns ett flertal stora bolag där pensionsfonder ofta är stora ägare, som jobbar utifrån samma principer kring socialt ansvar och långsiktighet, som allmännyttiga bolag. Får vi fler bolag av den typen är det positivt för hyresbeståndet som sådant, säger Anders Nordstrand.

Anders Nordstrand och Henrik Landelius vill också skapa incitament att fondera medel för framtida renovering. De vill att skattereglerna ska ses över så att bostadsföretag kan avsätta obeskattade vinstmedel till framtida underhåll.

– Det finns en obalans mellan det ägda och det hyrda boendet. Där finns rotstödet, vilket inte vi har. Där menar jag att staten inte ska gynna en boendeform framför en annan. Bland de övriga åtta förslagen märks exempelvis: att öka möjligheterna till industrialiserad upprustning, att se över kravet på nybyggnadsstandard vid ombyggnad samt kreditgarantier för ombyggnad.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]