Publicerat 1 juni, 2022

Penser ser motiverat värde om 78-80 kronor för Aros Bostadsutveckling

Erik Penser Bank ser ett motiverat värde om 78-80 kronor per aktie för Aros Bostadsutveckling. Det framgår av en färsk uppdragsanalys.

"Aros Bostad har byggt upp en stark byggrättsportfölj med fokus på Storstockholmsområdet. Vi bedömer att de mikrolägen man förvärvat för både flerbostadshus och småhus är väl valda då man undvikit stora exploateringsområden. Vidare har man förvärvat råmark och bedrivit planprocess vilket gör att man har låga ingångsvärden vilket möjliggör god avkastning på investerat kapital och möjlighet till flexibilitet", skriver banken.

I dagsläget handlas aktien till 1x P/B på framtida vinster i befintlig projektportfölj. I jämförelse handlas andra bostadsutvecklare till 1,3-1,5x.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]