Publicerat 14 februari, 2022

Penser behåller motiverat värde för Eastnine

Fastighetsbolaget Eastnine rapporterade nyligen siffrorna för det fjärde kvartalet och trots en negativ nettouthyrning är Erik Penser Banks bedömning att bolaget ska fokusera på att återigen påvisa en positiv nettouthyrning. Det motiverade värdet om 158-160 kronor bibehålls i uppdragsanalysen.

- De baltiska ländernas ekonomi väntas fortsatt växa med 3-4 procent per år de kommande två åren. Men givet den geopolitiska risken samt den fortsatt höga vakansgraden bibehåller vi vårt motiverade värde om 158-160 kr per aktie, kommenterar banken.

Det skulle innebära en rabatt om 15 procent mot det långsiktiga substansvärdet om 182 kronor.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]