Publicerat 10 maj, 2021

Penser behåller motiverat värde för Eastnine – förvärv stärker intjäning

Fastighetsbolaget Eastnine behåller sitt motiverade värde 158-160 kronor hos Erik Penser Bank efter senaste kvartalsrapporten presenterats. Fastighetsförvärv har nu inkorporerats vilket höjer estimaten för intjäningsförmågan, enligt en uppdragsanalys.

Dessa prognoser höjs med 5 respektive 10 procent för 2021 och 2022.

Högre vakansgrader och den rådande marknadssituationen leder dock till en nedrevidering inom hyresintäkter för 2021 med 6 procent.

Analyshuset ser fortsatt utrymme för yieldkontraktion på fastighetsbeståndet. Det kan på sikt leda till värdeökningar.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]