Illustration: Dennis Eriksson
Publicerat 23 oktober, 2018

Pengar tillbaka på fakturan

Flera år efter att entreprenörens faktura är betald kan man kräva tillbaka för felaktiga debiterade kringkostnader. Det visar ett aktuellt fall i hovrätten.

Advokat Johan Utternäs representerade fastighetsbolaget i ärendet.

[ Annons ]

– Många vet inte att de i efterhand kan begära återbetalning av felaktiga fakturor så den här domen är viktig även för andra fastighetsägare, säger han.

Bolaget hade ett avtal med entreprenören om att utföra entreprenadåtgärder. Avtalet innebar att entreprenören endast fick fakturera för effektivt arbete i fastigheten. Efter några år upptäckte fastighetsägaren att kostnaderna utan anledning ökat. En kontroll visade att entreprenören även fakturerat företaget för möten, planering, materialbeställning samt kontakter med hyresgäster, vilket stred mot avtalet.

Fastighetsbolaget krävde återbetalning av samtliga feldebiteringar. Men entreprenören hävdade att, såsom de tolkade avtalet, faktureringen var korrekt. De menade att beställaren också visat passivitet eftersom de under åren arbetet pågått inte reklamerat fakturorna och därför saknade rätt till återbetalning.

När det gäller entreprenader finns det inte någon lagreglerad reklamationsskyldighet för återkrav. Det finns inget stöd för att en beställare ska förlora sin rätt till återbetalning på grund av passivitet, säger Johan Utternäs och tillägger att passivitet inte har betydelse eftersom det saknas en lagstadgad reklamationsskyldighet för det fall parterna avtalat om ett pris eller en prismodell.

Såväl tingsrätten som hovrätten gav fastighetsbolaget rätt. Entreprenören dömdes att återbetala 996 472 kronor samt rättegångskostnader på totalt 979 272 kronor.

– En fastighetsägare som beställt en entreprenad är naturligtvis bunden till att betala enligt avtalet, säger advokat Jörn Liljeström sakkunnig inom avtalsrättsliga frågor och fastighetsrätt. Men när entreprenören tagit för mycket betalt har fastighetsägare i normalfallet rätt att få tillbaka pengarna. I det aktuella fallet hade entreprenören inte visat att fastighetsägaren skulle ha känt till och accepterat att betala över avtal. Därför fanns rätten till återkrav kvar.

Karin Rutström

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]