[ Annons ]

Åtta gränshandelskommuner tappade tillsammans 53 procent av omsättningen för dagligvaror och 18 procent för sällanvaror. Sämst gick det för handlarna i Strömstad, minus 62 procent. Foto: Shutterstock
Publicerat 24 september, 2021

Pendlingskommuner vinnarna i pandemin

Handeln i pendlingskommuner var vinnarna och gränskommunerna förlorarna under pandemiåret 2020 visar sammanställda siffror från HUI Research.

Detaljhandeln i stort gick tämligen bra under 2020, upp med 3,7 procent. Men denna ökning med 30 miljarder kronor hamnade till största delen i e-handeln, den fysiska handeln ökade enbart med cirka 4 miljarder, och för sällanköp i butik blev den en nedgång med 3 miljarder.

Vid sidan av e-handeln var det pendlingskommunerna som gynnades av pandemin. Kommuner som Kungsbacka, Botkyrka, Österåker och Trollhättan, alla orter nära storstad, visade på omsättningsökningar på mellan 12 till 8 procent.

[ Annons ]

– Det är alla kommuner som har en lokal handel med utbud av det mesta. Folk som arbetat på distans eller vill undvika att trängas i kollektivtrafik har hittat det man söker hemmavid, säger Emelie Ekholm, detaljhandelsanalytiker på HUI.

Förlorarna var och är fortfarande gränshandeln mot Norge, där de åtta gränshandelskommunerna tillsammans tappade 53 procent av omsättningen för dagligvaror och 18 procent för sällanvaror.

– 2020 var katastrof och det är fortfarande inte så kul. Trots de statliga stödpaketen har 1 500 invånare blivit utan jobb, det är 20 procent av den arbetsföra befolkningen, säger Strömstads kommunalråd, Kent Hansson.

Han konstaterar att kommunen har ett för ensidigt näringsliv och att de nu måste bredda basen.

Tillväxt i procent i detaljhandeln 2020. Orter med mer än 40 000 invånare. Källa: Handelsfakta

Hur trenden för den fysiska handeln blir framåt är svårt att sia om, men Per Andersson, analytiker på HUI Research, tror att fortsatt distansarbete kommer gynna den lokala handeln och att fastighetsutvecklare, som i Kungsbacka, arbetat med sådana satsningar under en längre tid.

– Tydligt är även att handeln ökat i de kommuner som byggt många lägenheter och fått ökad befolkning, säger Per Andersson.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]