Publicerat 27 september, 2021

Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik genomför börsnotering – värdering 1,3 miljarder kronor

Investmentbolaget Pegrocos portföljbolag Nordisk Bergteknik, som arbetar med bergsborrning i Norden, siktar på en börsnotering på Nasdaq Stockholm.

I samband med noteringen kommer företaget att emittera aktier för en halv miljard kronor. Vidare kommer Pegroco att sälja av totalt 26 miljoner aktier. Carnegie Fonder, Roosgruppen, STC Interfinans, Alf Svedulf och Gerald Engström är ankarinvesterare. Investerarna kommer att köpa aktier för högst 240 miljoner kronor. Värderingen är upp till cirka 1,3 miljarder efter utspädning, motsvarande 26 kronor per aktie.

Första dag för handel är planerad till den 12 oktober.

Under årets sex första månader omsatte Nordisk Bergsteknik 824,8 miljoner kronor (428,4) och redovisade ett ebitda-resultat om 112,5 miljoner (60,3).

Företaget har också spikat följande finansiella mål.

Tillväxt: Uppnå en total årlig omsättningstillväxt överstigande 15 procent över en konjunkturcykel, generat genom såväl organisk tillväxt som genom kompletterande förvärv.
Marginal: Bolaget strävar efter att den justerade ebit-marginalen ska överstiga 7 procent på medellång sikt.
Kapitalstruktur: Målet är att nettoskuldsättningen inte ska överstiga 2,5 gånger justerat ebitda RTM. Skuldsättningen kan dock tillfälligt vara högre, exempelvis i samband med större förvärv.
Utdelningspolicy: Målet är att över tid dela ut upp till 40 procent av årets nettoresultat

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]