Publicerat 16 juli, 2021

Peab under förväntan (uppdatering)

(Uppdatering avser vd-kommentarerna)

Byggbolaget Peab redovisar för det andra kvartalet en försäljning och resultat som är i underkant med analytikernas förväntningar. Siffrorna är presenterade enligt segmentsredovisning.

Omsättningen sjönk 2,2 procent till 15 169 miljoner kronor (15 518). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 15 481.

Rörelseresultatet blev 824 miljoner kronor (661). Rörelsemarginalen var 5,4 procent (4,3).

Resultatet före skatt var 808 miljoner kronor (661).

Resultatet efter skatt blev 641 miljoner kronor (508), analytikerkonsensus 663.

Resultat per aktie hamnade på 2,18 kronor (1,72).

Om det gångna kvartalet uppger vd Jesper Göransson att Peab har visat på fortsatta marginalförbättringar inom entreprenadverksamheterna och bostadsutveckling, samt uppvisat en alltjämt stabil orderingång.

Orderingången landade på 13 094 miljoner kronor (13 220).

"Utsikterna på våra marknader förblir stabila och för påbörjade bostadsinvesteringar har prognoserna förbättrats i Sverige och Finland. I dessa länder samt i Norge förväntas bostadsbyggandet att utvecklas i sidled under 2021. Övrigt husbyggande förväntas öka i Sverige och Norge och utvecklas horisontellt i Finland under 2021. Inom anläggning förväntas investeringarna fortsätta att växa under 2021 i Sverige och Norge, men minska i Finland", säger Jesper Göransson.

Han kommenterar även råvaru- och materialbristen och säger att kostnaderna på viss byggmaterial har ökat under året men att de ekonomiska konsekvenserna för Peab hittills varit begränsade.

”Vi arbetar ständigt med att ef­fektivisera vår produktion, men om trenden avseende materialkostnader inte bryts kommer byggkostnaderna successivt att öka” avslutar Peab-chefen.

Peab, MkrQ2-2021KonsensusFörändring mot konsensusQ2-2020Förändring
Orderingång13 09413 220-1,0%
Nettoomsättning15 16915 481-2,0%15 518-2,2%
Rörelseresultat82466124,7%
Rörelsemarginal5,4%4,3%
Resultat före skatt80866122,2%
Nettoresultat641663-3,3%50826,2%
Resultat per aktie, kronor2,181,7226,7%
Konsensusdata från Factset

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]