Publicerat 4 februari, 2021

Peab reviderar sina finansiella mål

Byggbolaget Peab reviderar sina finansiella mål och framöver kommer bolaget att följa upp nio mål, varav tre är finansiella. Mer information kommer att släppas i samband med den digitala kapitalmarknadsdagen den 10 februari.

- Vi ser med tillförsikt och engagemang fram emot nästa fas i Peabs utveckling. Peab är i dag en stor nordisk samhällsbyggare med drygt 15 000 medarbetare i en lokalt förankrad organisation. Tillsammans med våra uppdaterade målsättningar ger detta oss unika förutsättningar att fortsätta utveckla företaget och skapa värde för såväl samhälle och kunder som aktieägare, säger Jesper Göransson, vd för Peab, i en kommentar.

Peabs externa mål från och med 2021:

Nöjdaste kunderna i branschen:
NKI > 75
Bästa arbetsplatsen i branschen:
eNPS >Benchmark
Allvarliga olyckor: Nollvision allvarliga olyckor genom en ständigt minskande trend
Mest lönsamma företaget i branschen: Rörelsemarginal > 6 procent
Nettoskuldsättningsgrad 0,3 - 0,7
Utdelning > 50 procent av årets resultat
Ledande inom samhällsansvar i branschen:
Koldioxidintensitet, egen produktion: 60 procent reduktion till 2030
Koldioxidintensitet, insatsvaror och köpta tjänster: 50 procent reduktion till 2030
Jämställd rekrytering: Andel kvinnor som rekryteras ska alltid överstiga utbildningsmarknaden

Analytikerkåren tror att företaget kommer att följa sitt utdelningsmål. Enligt Factset väntas utdelningen vara över 50 procent såväl 2021 som 2022.newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]