Publicerat 4 februari, 2021

Peab ökar rörelseresultatet under fjärde kvartalet (uppdaterad)

Byggbolaget Peab ökar rörelsevinsten och föreslår en utdelning på 4,50 kronor aktien.

Omsättningen sjönk 2,7 procent till 15 424 miljoner kronor (15 858), varav förvärvad
verksamhet 1 412 miljoner kronor.
Rörelseresultatet blev 1 825 miljoner kronor (797), med en rörelsemarginal på 11,8 procent (5,0).

Resultatet före skatt var 1 807 miljoner kronor (772).

Resultatet efter skatt blev 1 655 miljoner kronor (591), en ökning med 180,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,62 kronor (2,10), vilket innebär en ökning med 167,6 procent mot föregående år.

Orderingången landade på 12 189 miljoner kronor (12 096), en ökning med 0,8 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 4,50 kronor (0).

"Trots att det gångna året blev dramatiskt i världen så redovisade Peab en stark utveckling. Orderingången var fortsatt stabil och ett starkt kassaflöde förbättrade vår finansiella ställning. Såväl förvärvet av beläggnings- och ballastverksamheterna som utdelningen av Annehem Fastigheter bidrog till ett högt resultat och till att tydliggöra vår kärnaffär", säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab, i rapporten.

Peab har också reviderat sina finansiella mål, se separat nyhet under morgonen.

Peab, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Orderingång12 18912 0960,8%
Nettoomsättning15 42415 858-2,7%
Rörelseresultat1 825797129,0%
Rörelsemarginal11,8%5,0%
Resultat före skatt1 807772134,1%
Nettoresultat1 655591180,0%
Resultat per aktie, kronor5,622,10167,6%
Utdelning per aktie, kronor4,500

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]