Publicerat 4 februari, 2021

Peab ökar omsättning och rörelseresultat under fjärde kvartalet, föreslår 4,50 kronor i utdelning

Byggbolaget Peab redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade och utdelningen föreslås att höjas.

Omsättningen steg 0,7 procent till 15 424 miljoner kronor (15 312).

Rörelseresultatet blev 1 825 miljoner kronor (797), med en rörelsemarginal på 11,8 procent (5,2).

Resultatet före skatt var 1 807 miljoner kronor (772).

Resultatet efter skatt blev 1 655 miljoner kronor (591), en ökning med 180,0 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 5,62 kronor (2,10), vilket innebär en ökning med 167,6 procent mot föregående år.

Orderingången landade på 12 189 miljoner kronor (12 096), en ökning med 0,8 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 4,50 kronor (0).

Peab, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Orderingång12 18912 0960,8%
Nettoomsättning15 42415 3120,7%
Rörelseresultat1 825797129,0%
Rörelsemarginal11,8%5,2%
Resultat före skatt1 807772134,1%
Nettoresultat1 655591180,0%
Resultat per aktie, kronor5,622,10167,6%
Utdelning per aktie, kronor4,500

Anna Sundström
anna.sundstrom@finwire.se, 0733-988 404
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]