Publicerat 15 juli, 2022

Peab ökar omsättning och rörelseresultat under andra kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering avser mer info om rörelsemarginal och vd-ord)

Byggbolaget Peab redovisar ökande omsättning och rörelsevinst under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.

Omsättningen steg 11,1 procent till 16 858 miljoner kronor (15 169).

Rörelseresultatet blev 885 miljoner kronor (824), med en rörelsemarginal på 5,2 procent (5,4). Marginalen har påverkats av de ökade byggkostnaderna samt prisökningar på energi och vissa råvaror.

Resultatet före skatt var 881 miljoner kronor (808).

Resultatet efter skatt blev 694 miljoner kronor (641), och per aktie 2,36 kronor (2,18).

Orderingången landade på 14 334 miljoner kronor (13 094), en ökning med 9,5 procent mot föregående år.

“Peab har fortsatt att hantera både prisökningar och brist på insatsvaror på ett bra sätt, även om vi ser viss utspädning av rörelsemarginalen. Vi anpassar och effektiviserar verksamheten löpande för att stävja de ökade byggkostnaderna. Vi hanterar eventuella leveranssvårigheter och prisökningar på redan ingångna avtal, liksom när vi lämnar nya anbud, systematiskt utifrån operationella och avtalsbaserade förutsättningar för att hantera varje unikt prospekt och situation. Det kräver en nära dialog med såväl underentreprenörer och leverantörer som våra kunder. Mot slutet av andra kvartalet kunde vi dock skönja en lägre kostnadsökningstakt”, säger vd Jesper Göransson.

Peab, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Orderingång14 33413 0949,5%
Nettoomsättning16 85815 16911,1%
Rörelseresultat8858247,4%
Rörelsemarginal5,2%5,4%
Resultat före skatt8818089,0%
Nettoresultat6946418,3%
Resultat per aktie, kronor2,362,188,3%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire
newsroom@finwire.se

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]