Publicerat 27 oktober, 2021

Peab ökar intäkterna och rörelseresultat i tredje kvartalet

Byggbolaget Peab redovisar ökade intäkter och resultat i tredje kvartalet 2021 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Siffrorna avser segmentsredovisningen.

Nettoomsättningen steg 8,7 procent till 16 121 miljoner kronor (14 837).

Rörelseresultatet blev 1 101 miljoner kronor (844), med en rörelsemarginal på 6,8 procent (5,7).

Resultatet före skatt var 1 095 miljoner kronor (824).

Resultatet efter skatt blev 854 miljoner kronor (664), en ökning med 28,6 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,89 kronor (2,25), vilket innebär en ökning med 28,4 procent mot föregående år.

Orderingången steg till på 13 865 miljoner kronor (11 718), en ökning med 18,3 procent mot föregående år. Orderstocken var på 46 280 miljoner kronor (44 782) per den 30 september.

- Lönsam tillväxt och hög orderingång sammanfattar årets tredje kvartal. Rörelsemarginalerna fortsätter att förbättras inom såväl entreprenadverksamheterna som bostadsutveckling, vilket är en följd av flera års medvetet arbete. Trots osäkerhet avseende material- och energipriser förblir marknadsutsikterna goda. Peabs diversifierade verksamhet vad gäller länder, produkter och kunder fortsätter att vara en styrka för oss, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Återbetalning av AGS-premier kommer att få en positiv rörelseresultateffekt om cirka 150 miljoner kronor i fjärde kvartalet 2021.

Peab, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Orderingång13 86511 71818,3%
Nettoomsättning16 12114 8378,7%
Rörelseresultat1 10184430,5%
Rörelsemarginal6,8%5,7%
Resultat före skatt1 09582432,9%
Nettoresultat85466428,6%
Resultat per aktie, kronor2,892,2528,4%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]