Publicerat 6 maj, 2021

Peab minskar omsättning och rörelseresultat under första kvartalet

Byggbolaget Peab redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen sjönk 3,6 procent till 11 216 miljoner kronor (11 638).

Rörelseresultatet blev -73 miljoner kronor (211).

Resultatet före skatt var -67 miljoner kronor (141).

Resultatet efter skatt blev -55 miljoner kronor (121).

Resultat per aktie hamnade på -0,19 kronor (0,41).

Orderingången landade på 14 446 miljoner kronor (12 608), en ökning med 14,6 procent mot föregående år. Orderstocken låg på 47 286 miljoner kronor (44 151).

"Första kvartalet innebär en lägre aktivitet som en följd av säsong och väder. Sedan vårt förvärv av verksamheter inom ballast och beläggning har detta säsongsmönster blivit än tydligare. Samtidigt har Peabs totala verksamhet blivit mer diversifierad vad gäller länder, produkter och kunder. Första kvartalet uppvisade förbättrade marginaler inom entreprenadverksamheterna och bostadsutveckling, en god orderingång samt en stark finansiell ställning", säger vd Jesper Göransson i en kommentar.

Han säger också att utsikterna på bolagets marknader förblir stabila och i stort oförändrade jämfört med tidigare prognoser.

Peab, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Orderingång14 44612 60814,6%
Nettoomsättning11 21611 638-3,6%
Rörelseresultat-73211
Rörelsemarginal1,8%
Resultat före skatt-67141
Nettoresultat-55121
Resultat per aktie, kronor-0,190,41

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]