[ Annons ]

Som ett av de första byggbolagen har Peab beslutat att miljöcertifiera en hel stadsdel. Det är varvsstaden i Malmö som certifieras enligt Breeam Communities.
Publicerat 5 september, 2011

Peab miljöcertifierar stadsdel

Som ett av de första byggbolagen har Peab beslutat att miljöcertifiera en hel stadsdel. Det är varvsstaden i Malmö som certifieras enligt Breeam Communities.

Arbetet med att förverkliga visionen om Varvsstaden har bara börjat. Under de närmaste åren utvecklar Peab tillsammans med Malmö stad det tidigare industriområdet kring Kockums Verkstäder. Ambitionen har hela tiden varit att sätta miljö och hållbarhet i fokus. Med Peabs beslut att miljöcertifiera stadsdelen skapas tydliga mål.

[ Annons ]

Certifieringen görs enligt Breeam Communities, som omfattar social, ekologisk och  ekonomisk hållbarhet och bedömer åtta områden som exempelvis klimat och energi, samhällsplanering och biologisk mångfald.

– För de som ska flytta in i Varvsstaden betyder det att vi kan erbjuda boendemiljö och arbetsplatser som uppfyller högt ställda miljökrav. Här skapas spännande kontraster mellan gammalt och nytt, folkliv och verksamheter, säger Karin Månsson, Peabs projektledare för Varvsstaden

Tillsammans med Malmö stad och certifieringsorganet BREEAM tar Peab nu fram en manual som ska användas i det fortsatta arbetet. Peabs målsättning är att vara en föregångare inom hållbart samhällsbyggande och har beslutat miljöcertifiera alla nya projekt inom bostäder och kommersiella fastigheter

– Peab får genom arbetet med Varvsstaden kunskaper som kan tillämpas i kommande stadsutvecklingsprojekt, säger Peabs miljöchef Kristina Gabrielii.

Peab är också en av 22 samhällsaktörer som nu börjat skapa ett gemensamt sätt att arbeta kring hållbara stadsdelar. I dag den 5 september inleds en seminarieserie om hållbar stadsutveckling i Umeå. Den fortsätter sedan med seminarier i Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Som en av programpunkterna berättar Peab mer om certifieringen av Varvsstaden.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]