Publicerat 28 maj, 2020

Peab lägger ned driften av Ängelholm Helsingborg Airport – tar kostnad på 40 miljoner kronor

Byggbolaget Peab lägger tills vidare ner driften av Ängelholm Helsingborg Airport. Flygplatsen bedöms inte generera några intäkter inom överskådlig tid, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Det löpande underskottet om 10 miljoner kronor belastade Peabs resultat under första kvartalet. Nedläggningen innebär ytterligare 40 miljoner kronor i kostnaden, varav nedskrivning av goodwill utgör 20 miljoner.

Peab beskriver att man har långt gångna och konstruktiva diskussioner om förutsättningarna för att bedriva flygplatsverksamheterna. En förutsättning i förhandlingarna är att Peab inte vill bära det ekonomiska ansvaret.

- Vi har drivit flygplatsen i tio års tid och under de senaste åren har vi framfört att vi långsiktigt inte kan ta ensamt ansvar för denna viktiga samhällsfunktion. Coronapandemins effekter på resandet har ställt frågan på sin spets. Utan intäkter och med en oklar framtid för flyget måste vi nu tyvärr ta steget och stänga flygplatsen tills vidare. Samtidigt har jag goda förhoppningar om att kommunerna i Nordvästskåne vill hitta en lösning så att flygplatsen kan återstartas i framtiden, säger Peabs vd Jesper Göransson.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]