Publicerat 19 oktober, 2020

Peab kallar till extra stämma för att besluta om utdelning av Annehem Fastigheter

Aktieägarna i byggbolaget Peab kallas till extra bolagstämma den 12 november för att beslutla om utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Annehem Fastigheter. Avsikten är att notera B-aktierna i Annehem Fastigheter på Nasdaq Stockholm under december 2020. Utdelningen motsvarar ett eget kapital om två miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen föreslår utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Annehem Fastigheter.
Fem aktier i Peab ger en aktie i Annehem Fastigheter.

Vid utdelningen av Annehem Fastigheter kommer skillnader mellan verkligt värde och bokförda värden att resultatföras i Peabs koncernredovisning. Preliminärt uppgår detta till 800 miljoner kronor. Därutöver tillkommer eliminerade byggresultat om 50 miljoner kronor.

- Annehem Fastigheter äger ett attraktivt fastighetsbestånd, huvudsakligen bestående av nybyggda kommersiella fastigheter, och har som separat bolag goda förutsättningar till framtida tillväxt med lönsamhet. Nu fortsätter Annehem Fastigheter och Peab var för sig, att skapa långsiktiga värden för aktieägarna, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef i Peab.

Mer information om utdelningen och noteringen av Annehem Fastigheter lämnas senast den 29 oktober i den informationsbroschyr som ska publiceras inför den extra bolagsstämma

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]