Publicerat 6 april, 2021

Peab kallar till årsstämma den 6 maj

Aktieägarna i byggbolaget Peab kallas till årsstämma torsdagen den 6 maj. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 4,50 kronor per aktie.

Göran Grosskopf och Mats Paulsson, ordförande respektive vice ordförande, avböjer av åldersskäl omval. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Karl-Axel Granlund, Liselott Kilaas, Kerstin Lindell, Fredrik Paulsson, Malin Persson, Anders Runevad och Lars Sköld samt nyval av Magdalena Gerger som styrelseledamot. Nyval föreslås av Anders Runevad som styrelseordförande. Styrelseförslaget är känt sedan tidigare.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, motsvarande en ökning av antalet aktier med högst 10 procent. Styrelsen vill även ha bemyndigande från stämman att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]