Publicerat 27 augusti, 2020

Peab föreslår utdelning av Anneham Fastigheter men ingen kontantutdelning

Byggbolaget Peab har beslutar att föreslå att samtliga aktier i Annehem Fastigheter ska delas ut till bolagets aktieägare och börsnoteras, i första hand under fjärde kvartalet 2020 och i andra hand under första kvartalet 2021, förutsatt att marknadsförhållandena tillåter det. Det framgår av ett pressmeddelade.

Vid utdelningen av Annehem Fastigheter kommer skillnader mellan marknadsvärden och bokförda värden samt eliminerade byggresultat att resultatföras i Peab. Preliminärt uppgår detta till 850 miljoner kronor. Peabs styrelse har beslutat att inte lämna nytt förslag om kontantutdelning, utan årsstämmans beslut att ingen kontantutdelning lämnas ligger fast.

Det förslag som styrelsen lämnade i samband med publiceringen av bokslutsrapporten för 2019 var en oförändrad kontantutdelning uppgående till 4,20 kronor per aktie samt en extrautdelning av samtliga aktier i fastighetsbolaget Annehem Fastigheter. Dessa förslag drogs tillbaka under mars och april med anledning av coronapandemin och dess följder i omvärlden.

Baserat på de marknadsbedömningar samt den utveckling för verksamheten som presenterades i delårsrapporten för det andra kvartalet, har Peabs styrelse och ledning idag gjort en uppdaterad bedömning av förutsättningarna för att lämna utdelning. Slutsatsen är att marknadsförutsättningarna har stabiliserats och att förutsättningarna för en utdelning samt notering av Annehem Fastigheter föreligger.

Annehem Fastigheter kommer preliminärt att äga färdigställda fastigheter med ett marknadsvärde uppgående till 3,2 miljarder kronor.

Fastighetsbeståndet i Bara som tidigare avsågs att inkluderas i Annehem Fastigheter kommer inte att ingå. De 50 procent av aktierna i Point Hyllie Holding, som äger Choice Hotell och kontorsfastigheten The Point i Hyllie, och som tidigare avsågs att ägas av Annehem Fastigheter kommer att fortsatt ägas av Peab. Vidare kommer Annehem att ha avtal med Peab om förvärv av ytterligare två fastigheter med ett marknadsvärde om sammanlagt 400 miljoner kronor som färdigställs och tillträds under 2021.

- Att dela ut Annehem är lika rätt idag som det var i februari. Utdelningen skapar möjligheter till ytterligare värdeskapande för Peabs aktieägare i såväl Peabs som Annehems verksamheter, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef i Peab.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]