Publicerat 18 maj, 2021

Peab bygger och säljer logistikanläggning till Annehem Fastigheter

Peab har tecknat avtal med Annehem Fastigheter om försäljning av en logistikanläggning i Almnäs i Södertälje som Peab avser att uppföra. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 96,5 miljoner svenska kronor.

Fastigheten Almnäs 5:28 har en markareal om 19 000 kvadratmeter, varav 14 000 kvadratmeter nyttjas till en förhyrning med Postnord på ett 10-årigt hyresavtal och 5 100 kvadratmeter är oexploaterad råmark med en byggrätt på drygt 2 000 kvadratmeter.

Peab kommer att bygga logistikanläggningen och avyttring av den färdigställda fastigheten planeras till 1 april 2022.

Annehem Fastigheter är en avknoppning från Peab med 11 december 2020 som första noteringsdag på Nasdaq Stockholm.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]