[ Annons ]

Bild: Peab
Publicerat 3 december, 2019

Peab bygger Malmös nya domstol

Peab bygger Malmös nya domstolsbyggnad. Kontraktssumman ligger 921 miljoner kronor och beställare är Castellum.

Den nya domstolsbyggnaden byggs i längs med spårområdet i Nyhamnen, i direkt anslutning till Malmö centralstation, och ska när den är klar inhysa Malmö tingsrätt, Förvaltningsrätten i Malmö, samt Hyres- och arrendenämnden i Malmö.

[ Annons ]

Byggnaden består av en huskropp i fyra plan med fem torn, och med en fasad som successivt övergår från tegel till glas.
Totalt handlar det om 34 000 kvadratmeter bruttoarea och byggnaden kommer att rymma 40 förhandlingssalar. Därmed blir byggnaden, som certifieras enligt Miljöbyggnad Guld, en av Sveriges största domstolsbyggnader när den står färdig.
Byggstart är satt till våren 2020 och byggnaden beräknas stå klar hösten 2020.

– Detta är ett mycket spännande projekt som kommer att bli ännu en byggnad med karaktär i Malmö stad. Det är höga miljökrav för byggnaden, vilket bland annat handlar om energianvändning och innemiljö. En utmaning är logistiken eftersom projektet ligger centralt i Malmö, säger Bratislav Marjanovic, regionchef Peab.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]