[ Annons ]

Boverket satsar fyra miljoner kronor på fem olika projekt som ska utveckla tillämpningen av plan- och bygglagen. Digitalisering och effektivitet är fokus i två av projekten.
Publicerat 19 mars, 2015

Boverket ska utveckla PBL för fyra miljoner

Boverket satsar fyra miljoner kronor på fem olika projekt som ska utveckla tillämpningen av plan- och bygglagen. Digitalisering och effektivitet är fokus i två av projekten.

I mars 2015 delade Boverket ut 4 miljoner kronor till 5 projekt. Projekten syftar till att utveckla metoder och arbetssätt för en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. I en del av projekten deltar även länsstyrelser, region och kommunförbund.

[ Annons ]

Utvecklingsprojekten används bland annat för att hitta former för samverkan mellan kommuner, metoder, checklistor och mycket annat som ger en enhetlig tillämpning av PBL.

Här är projekten som fått stöd:

  • Höörs kommun tilldelas 336 620 kronor till projektet ”Effektivare och tydligare förmedling av planbestämmelser”.
  • Skellefteå kommun tilldelas 217 000 kronor för projektet ”Tillsyn, arbetsgång, metoder och tydliga mallar för skrivelser”.
  • Malmö kommun tilldelas 1 000 000 kronor för projektet ”BEST” (Boverket och EkoSystemTjänsterna)
  • Vellinge kommun tilldelas 1 776 380 kronor för projektet ”Erfarenhetsutbyte kring digitalisering av PBL-processen”
  • Sundsvalls kommun tilldelas 670 000 kronor för projektet ”Handläggarstöd för hantering av ovårdade tomter och byggnader”

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]