Publicerat 4 juni, 2018

Partiernas syn på uppmjukning av kreditrestriktioner

Om det blir en fortsatt inbromsning för byggande av bostadsrätter – vill ni då verka för att mjuka upp amorteringskrav eller andra kreditrestriktioner som påförts bostadsköpare? I så fall hur?

C: Det första amorteringskravet var nödvändigt, och hade ett brett stöd i riksdagen. Men det var förhastat av regeringen att nästan omedelbart rusa vidare med nästa amorteringskrav. De nya amorteringskraven har vi kritiserat, och vi står fast vid kritiken. Nu är de införda och behöver utvärderas, därefter kan förändringar bli aktuella.

[ Annons ]

KD: En amorteringskultur är i grunden sund. Kristdemokraterna anser dock att det nya förstärkta amorteringskravet inte borde införts. Vi ser med oro på att det, under relativt kort tid, kommit flera förslag som ensidigt ställer höga krav på framför allt kapitalsvaga hushåll. För att inte bromsa byggandet av nya bostäder bör nya bostadslån vid köp av nyproducerade bostäder undantas från amorteringskravet. Istället borde ränteavdraget avtrappas, för att minska incitamenten att låna.

L: Liberalerna är kritiska till de skärpta amorteringskraven, som gör det extra svårt för unga att hitta sin första egna bostad och som dessutom infördes vid en tidpunkt när byggkonjunkturen höll på att vända neråt. Vi anser att det finns bättre sätt att hålla tillbaka skuldsättningen än ett skärpt amorteringskrav. Ett sätt kan vara att mjuka upp det skärpta amorteringskravet i samband med att ränteavdraget gradvis börjar trappas ner.

M: Moderaterna anser att det var fel av regeringen att införa ett skärpt amorteringskrav i år. Kravet riskerar att förstärka nedgången på bostadsmarknaden. Vi ska självklart värna en god amorteringskultur, men det här var ett dåligt läge att skärpa amorteringskravet. Vi behöver snarare underlätta för att fler ska kunna äga sitt boende. Ett skärpt krav är inte heller en åtgärd som råder bot på det grundläggande problemet: att vi har en dåligt fungerande bostadsmarknad.

S: Hushållens skuldsättning har ökat kraftigt under ett stort antal år. Den ökande skuldsättningen bygger upp stora risker för svensk ekonomi. Det är rimligt att nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster amorterar ned sina skulder till lägre nivåer. Därför har regeringen lämnat sitt medgivande till att Finansinspektionens får införa ett förstärkt amorteringskrav. I medgivandet ingår att Finansinspektionen ska följa utvecklingen.

MP: Det är frågor vi hela tiden bevakar. Just nu driver vi inga sådana förslag.

V: Vi vill införa billiga statliga lån för byggande av fler hyresrätter. Att belasta enskilda med ännu större lån/höga priser är inte en hållbar väg framåt.

SD: Vi står bakom det första amorteringskravet på i huvudsak 2 procent av bostadslånet. Den andra uppstramningen som kom i mars med ytterligare 1 procent för högbelånade hushåll var vi kritiska till och det beslutet vill vi riva upp. Ytterligare förändringar av bolånekrav utöver de nämnda är inte aktuella.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]