[ Annons ]

Publicerat 4 juni, 2018

Partiernas syn på sociala bostäder

Vill ni verka för att det skapas fler boenden som kan fördelas efter sociala behov? I så fall hur?

C: Sverige behöver en politik som kan möta det utanförskap som riskerar att bli allt allvarligare. Vi tror inte på idén att bygga hela bostadsområden i detta syfte, det finns många dåliga exempel på detta i andra länder. Däremot kan det finnas anledning att titta på hur man inom ett bostadsbestånd kan vika enskilda lägenheter för människor som annars skulle ha det svårt att finna en bostad.

[ Annons ]

L: Ja, i den meningen att det behövs boenden som kan beviljas på sociala kontrakt för att hjälpa utsatta personer att få en fast punkt i tillvaron, och att en växande befolkning också gör att det behövs fler LSS-boenden, gruppbostäder för personer med psykisk funktionsnedsättning m.m. Det är ett viktigt kommunalt ansvar att planera för detta. Vi ser däremot stora problem med att införa någon form av ”social housing” för låginkomsttagare eftersom det riskerar att hålla kvar människor i en fattigdomsfälla.

KD: Kristdemokraterna vill pröva möjligheten att en viss andel av bostäderna i en nyproduktion avsätts för sociala ändamål. Vi anser att en bred bostadssocial utredning bör tillsättas för att brett analysera den sociala sidan av bostadspolitiken och utvärdera de instrument som idag används. Den stora grupp personer med svag betalningsförmåga som idag har stora svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden behöver särskilt adresseras.

M: Det viktigaste just nu är att genomföra reformer för att öka bostadsbyggandet generellt. Vi måste våga ta ett helhetsgrepp i bostadspolitiken och sluta fila på marginalerna. Här behövs genomgripande och långsiktiga reformer som förenklar och förkortar byggprocessen. Samtidigt behöver vi se till att utnyttja det befintliga bostadsbeståndet bättre.

S: Huvudansvaret för bostadsförsörjningen ligger på kommunal nivå. Därför måste kommunerna ta sitt ansvar för att bibehålla ett högt byggtempo. Vi måste även hitta sätt att bygga billigare, så fler kan efterfråga de nya bostäderna som kommer till. Här måste också staten bidra genom att stödja kommunernas arbete i större utsträckning. För det krävs att staten och dess myndigheter verkligen prioriterar bostadsbyggandet i hela landet.

V: Idag finns flera kategoriboende så som äldrebostäder/55+, vård- och omsorgsboenden, studentbostäder, sociala kontrakt osv. Vi står bakom den generella bostadsmodellen där alla betalar gemensamt och därför också får använda hela beståndet gemensamt.

MP: Miljöpartiet vill att det ska byggas mer och framförallt fler hyresrätter med rimliga hyror. Vi vill också utveckla och höja bostadsbidraget samt att fler kan omfattas. Det krävs en mer medveten samhällsplanering för att skapa bostadsområden med blandade upplåtelseformer och därmed blandad befolkning för att minska segregationen.

SD: Sverigedemokraternas politik bygger på att värna våra medmänniskor och att samhället ska finnas där när behovet är som störst. Därför bör alla kommuner ha en buffert av bostäder för personer som snabbt behöver en bostad utifrån en utsatt situation. Den buffert som funnits har ätits upp av regeringens anvisningslag som tvingar kommuner att ordna fram bostäder till nyanlända invandrare.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]