Publicerat 4 juni, 2018

Partiernas syn på minskade ränteavdrag

Vill ni minska ränteavdragen för lån? Och i så fall med hur mycket och vilken takt?

C: Ränteavdragen behöver ses över. Men att bara ändra ränteavdragen utan att samtidigt göra ytterligare reformer få allvarliga konsekvenser. I synnerhet när så många hushåll är högt belånade. Därför behöver också flyttskatterna sänkas. Vi vill att blocköverskridande bostadssamtal kommer igång så snart som möjligt efter valet. Det är nödvändigt för att skapa långsiktiga förutsättningar, både för bostadsbranschen och för hushållen.

[ Annons ]

KD: Ja, vi vill se avtrappade ränteavdrag för lån och att detta växlas mot sänkt skatt på arbete. Ett minskat ränteavdrag ska gå tillbaka oavkortat till hushållen. Detta bör företrädesvis ske genom sänkt skatt på inkomst av tjänst, men också med riktat stöd till barnfamiljer, då vi vet att barnfamiljer runt storstäder annars riskerar att drabbas hårdare. Vi föreslår att avtrappningen sker långsamt under 20-30 år.

S: Ytterligare skattesänkningar och skattesubventioner är inte aktuella, utan vi måste nu få mer av skattemässig neutralitet mellan upplåtelseformerna. Boendeskatterna och ränteavdragen får bli delar av en större, blocköverskridande skatteuppgörelse.

M: Vi har inget sådant förslag idag. Att höja skatten för vissa genom att minska ränteavdragen löser inte situationen på bostadsmarknaden.

L: Ja, hushållens höga skuldsättning gör att ränteavdragen bör trappas ned. Liberalerna föreslår att ränteavdragen under en tioårsperiod gradvis trappas ned med en procentenhet per år från 30 till 20 procent. Det är viktigt att denna förändring kopplas till andra skattesänkningar så att hushållens samlade ekonomi inte påverkas negativt.

MP: Ja, vi vill trappa ner ränteavdragen. Vi har inte specificerat exakt hur utan vill i första hand verka för en nedtrappning och att åstadkomma en bred och långsiktig bostadspolitisk överenskommelse.

V: Ja, vi vill trappa av ränteavdragen med 1-2 procentenheter per år under 5 år och införa ett tak på hur mycket man får dra av.

SD: För att stabilisera bostadsmarknaden har vi föreslagit en nedtrappning av ränteavdraget med en procent om året samtidigt som vi kompenserar hushållen med skattesänkningar på arbetsinkomster.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]