[ Annons ]

Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet
Publicerat 2 juni, 2022

Parterna välkomnar tvistlösning

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ett oberoende tvistlösningsförfarande för tvister om de årliga hyresändringarna.

För parterna på den allmännyttiga hyresmarknaden finns sedan tidigare ett tvistlösningsförfarande som innebär att de årliga hyresförhandlingarna kan lösas snabbt och effektivt. Nu går regeringen vidare med förslaget att inrätta ett liknande tvistlösningsförfarande som kan användas även av parterna på den privata hyresmarknaden.

För att förslaget om tvistlösning ska gälla, måste parterna vara överens om att de vill använda sig av den. I juli år 2021 tecknade parterna ett avtal om det.

[ Annons ]

– Det är mycket positivt att partsorganisationerna på den privata sidan, Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, har kommit överens om att använda sig av det tvistlösningsförfarande som regeringen föreslår. Det skapar förutsättningar för att de årliga hyresförhandlingarna på den privata hyresmarknaden kan bedrivas mer effektivt, vilket är viktigt inte minst för hyresgästerna, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Det är bra för landets hyresgäster att få detta på plats.

Förslaget välkomnas av både Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen. 

– Det är bra för landets hyresgäster att få detta på plats. Det kommer att leda till en bättre förutsägbarhet och färre retroaktiva hyreshöjningar, säger Erik Elmgren, förbundschef Hyresgästföreningen. 

Det kommer att leda till en effektiv förhandlingsprocess med färre konflikter.

Förslaget innebär att om fastighetsägare och Hyresgästföreningen inte kommer överens vid förhandlingsbordet kan tvisten lösas genom att en oberoende skiljeman utses av hyresnämnden som lämnar en rekommendation om hyresutvecklingen. Dessutom föreslås lagstadgade tidsfrister och skadeståndssanktioner för att effektivisera förhandlingsprocessen.

– Det är mycket välkommet att ett förslag om en oberoende tvistlösning nu läggs fram. Det kommer att leda till en effektiv förhandlingsprocess med färre konflikter, säger Anders Holmestig som är vd för Fastighetsägarna Sverige. 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]