[ Annons ]

De lokala fastighetsägarna vill möta efterfrågan på studentbostäder i Örebro, men kravet på parkeringsplatser vid nybyggnation hämmar möjligheterna att bygga. Nu efterlyser man ett undantag.
Publicerat 4 mars, 2014

Parkeringsnorm försvårar tillskott av studentbostäder

De lokala fastighetsägarna vill möta efterfrågan på studentbostäder i Örebro, men kravet på parkeringsplatser vid nybyggnation hämmar möjligheterna att bygga. Nu efterlyser man ett undantag.

”En onödig och hämmande faktor för nyproduktion av studentlägenheter i kommunen”. Så beskriver Fastighetsägarna Örebro län den gällande parkeringsnorm som kräver att det byggs 0,25 bilplatser per lägenhet för studentbostäder som ligger längre än 1,5 kilometer bort från universitetet i Örebro.

[ Annons ]

I ett debattinlägg efterlyser den lokala fastighetsägarorganisationen nu ett undantag från parkeringsnormen, åtminstone för nyproduktion av studentbostäder, just för att kunna möta efterfrågan på lägenheter i den växande universitetsstaden.

– Fastighetsägarna har medlemsföretag med studentbostäder som har svårt att hyra ut de parkeringsplatser de varit ålagda att bygga i samband med byggandet av nya studentbostäder, säger Ola Ström, näringspolitiskt ansvarig för Fastighetsägarna MittNord i Örebro.

Förhoppningen är att ett undantag från parkeringsnormen kan göra det mer attraktivt att bygga studentlägenheter på andra platser i kommunen än inom en radio på 1,5 kilometer från universitetet. Fastighetsägarna hänvisar till att nybörjarstudenter, som numera är i stor majoritet vid universitets utbildningar, i allmänhet inte är bilburna, och i ringa utsträckning egen bil. Organisationen anser att kollektivtrafikens täckning och kommunens satsningar på bättre cykelstråk inte längre begränsar avståndet för att ändå kunna utgöra ett attraktivt studentboende.

– Det är viktigt att vi vänder på varje sten för att reducera kostnaderna för byggandet av nya bostäder i allmänhet och studentlägenheter i synnerhet, avslutar Ola Ström.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]