Publicerat 23 september, 2021

Pareto ser högre kostnader för Assa Abloy under andra halvåret

Pareto ser högre kostnader för låsbolaget Assa Abloy för andra halvan av 2021. Det framgår av en analys.

Detta är i linje med de flesta andra industrier och råvaror och med anledning av detta gör banken mindre nedjusteringar av marginaler under 2H 2021. Emellertid ser man att detta tas igen under 2022 tack vare initierade prishöjningar från bolaget. Summerat sänker banken sina EPS-uppskattningar med 1-2 procent för 2021-23.

Vidare sänker man estimaten för den organiska försäljningstillväxten något under det tredje kvartalet på grund av en långsammare återhämtning i bland annat Global Tech och Asien. Prognosen för den organiska försäljningstillväxten justeras ned till 10,5 procent för 2021 (10,9), medan estimaten för 2022 och 2023 behålls på 5,0 respektive 4,7 procent.

Slutligen upprepar banken en riktkurs om 325 kronor. Rekommendationen är köp.

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]