Publicerat 22 juni, 2020

Pandox vd tror spekulationer om förändrade resvanor kan vara överdrivna

Hotellfastighetsbolaget Pandox står förhållandevis starkt och stora beteendeförändringar i samhället är för tidigt att fastslå. Det framkommer i en intervju med Finwire.

"Man ska hålla sig till fakta"

Enligt vd Anders Nissen dyker det i alla kriser upp experter inom diverse områden som ger uttalanden om framtiden. Han understryker att det är alldeles för tidigt att dra några slutsatser kring beteenden i samhället som eventuellt skulle fästa långsiktigt. Vid 9/11 var det enligt Pandox-chefen många som talade högt och brett om att resandet skulle minska markant och att ingen skulle våga riskera sina liv eller orka stå i de långa köerna till säkerhetskontrollerna. Det skulle enligt Nissen kunna vara så att krisen nu ger långsiktiga effekter, men det är inget vi vet och det finns enligt honom ännu ingen ingen fakta bakom det.

Tittar man på hur återhämtningen i Kina och USA skett ser man att tillbakagången har gått snabbt, där beläggningen i Kina i vissa delar redan är upp från kring tio procent till upp över 50. Det menar Nissen är ett tecken på det han menar när han säger att resande är en viktig del av både nöje och näringslivets utveckling.

Branschen har den senaste perioden haft det tufft och hotelloperatören Scandic har fått ta in nya pengar i en nyemission. Pandox äger hotellfastigheter, men är även operatör av vissa hotell. Nissen menar att denna mix av verksamheter gör att både balans- och resultaträkningen hålls stark. Någon nyemission är heller inte aktuellt, och man lyfter fram sin kreditlimit på 4 miljarder.

Pandox-vd:n tror att det är överdrivet när många säger att det kommer ske massiva konsolideringar inom hotell, men tror ändå att det kommer ske en del sådana av både bolag och enskilda hotell. Bolaget själv har varit tvunget att ta över verksamheterna av två Köpenhamnshotell, men det är inget mål för Pandox. Man vill i första hand ställa upp för sina kunder och ser hellre att de klarar verksamheten själva.

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]