Publicerat 2 september, 2020

Pandox vd Anders Nissen förvärvar syntetiska optioner av bolaets huvudägare

Hotellfastighetsbolaget Pandox vd Anders Nissen har förvärvat syntetiska optioner i Pandox utställda av de större aktieägarna Eiendomsspar, CGS Holding och Helene Sundt. Det framgår av ett pressmeddelande.

Pandox vd Anders Nissen har förvärvat sammanlagt 600 000 syntetiska optioner av Eiendomsspar, CGS Holding och Helene Sundt. Optionerna har en löptid på fem år och utställarna har möjlighet att, förutsatt att lösenpriset är uppnått, besluta att optionerna ska kontantavräknas eller ge rätt till B-aktier i Pandox.

Optionerna har förvärvats till marknadsmässiga villkor. Priset per option uppgår till 2,17 kronor och har beräknats med tillämpning av värderingsmodellen Black-Scholes. Lösenpriset per option är satt till 154,85 kronor, det finns ett tak på 246,53 kronor per option och vinsten kan maximalt uppgå till 55,0 miljoner kronor.

Pandox medverkar inte i utfärdandet av optionerna och det förväntas inte uppstå några kostnader för bolaget med anledning av de utställda optionerna. Det uppstår inte heller någon utspädningseffekt för övriga aktieägare.

Anders Nissens innehav uppgår efter förvärvet till 371 250 A- respektive B-aktier, vilka innehas antingen direkt eller indirekt genom helägt bolag, och 1,19 miljoner optioner.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]